COMISII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Forumul pentru Societatea Cunoaşterii Acad. Florin Gheorghe Filip, preşedinte 
     
Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice (CNCA)

Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice (CNCA) este supervizată de vicepreședintele Academiei Române, acad. Cristian Hera

  Președinte - Dr. Dumitru T. Murariu, membru corespondent al Academiei Române
Tel: 0722 267432; Tel: 021 3167239; 021 3128886
  Secretar științific - Dr. Florica Topârceanu 
E-mail: florisci@hotmail.com
 
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) Comisia funcționează sub conducerea directă a Prezidiului Academiei Române, în coordonarea Secției de Științe Biologice
  Președinte - Dr. Dan Munteanu , membru corespondent al Academiei Române
Tel: 0744 577358; Tel/Fax: 0264 599523
  Secretar științific - Dr. Simona Mihăilescu 
Tel: 0722982220; 021 2239072
  Adresă de contact în Academia Română
Tel/Fax: 021 6504010
E-mail: cmn@acad.ro
  Biolog - Eliana Sevianu 
Tel/Fax: 0264 599523
 

COMITETE ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) Președinte - Acad. Dan Berindei

Secretar științific - Dr. Valentin Marin
Email: valentinmarin2005@yahoo.com
Tel: 0749 338 793

     
 

CONSILII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Consiliul de Coordonare a Cercetării Științifice Organism consultativ subordonat Prezidiului Academiei Române
    Președinte - Acad. Bogdan Simionescu
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006