Numere anterioare

ACADEMICA 2017

OCTOMBRIE-NOIEMBRIE

Nr. 10-11  

Octombrie-Noiembrie 2017, Anul XXVII, 324-325

     
 

CUPRINS

 
     
ACADEMIA ROMÂNĂ - O VIZITĂ ISTORICĂ Pag.
 

Mesajul Academiei Române adresat Papei Francisc cu prilejul vizitei oficiale la Vatican
 

5
 

Victor Spinei, Vizita oficială a delegației Academiei Române la Vatican
 

8
SATUL - REPER AL NEAMULUI ROMÂNESC  
 

Cristian Hera, Satul românesc - moștenire istorică, zestre spirituală, garanție a securității alimentare
 

14
ANIVERSĂRI  
 

Nicolae-Victor Zamfir, Academicianul Ioan-Iovitz Popescu la 85 de ani
 

17
 

Victor Lupei, Academicianul Ioan-Iovitz Popescu și cercetarea instituțională de fizica laserilor, plasmei și radiației
 

20
 

Mihai Anastasiei, Academicianul Radu Miron - 90 de ani
 

24
INSTITUTE ALE ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Bogdan Crețu, Ofelia Ichim, Institutul de Filologie Română "A. Philippide" - 90 de ani de activitate
 

27
 

Gabriela Haja, Departamentul de lexicologie-lexicografie
 

32
 

Florin-Teodor Olariu, Departamentul de dialectologie și sociolingvistică
 

36
 

Dragoș Moldovanu, Departamentul de toponimie
 

40
 

Ofelia Ichim, Remus Zăstroiu, Departamentul de istorie literară
 

44
 

Adina Hulubaș, Departamentul de etnologie
 

47
ARHIVELE MEMORIEI  
 

Anatol Petrencu, Programul de stat "Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din R.S.S. Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 și 1944-1953" - oportunitatea unui proiect de cunoaștere istorică
 

49
 

Virgiliu Bîrlădeanu, Ce ne poate spune astăzi proiectul Cercetarea memoriei represiunilor staliniste în Basarabia
 

55
 

Ludmila D. Cojocaru, Memoria sensibilă a unei experiențe traumatice - copiii gulagului
 

60
 

Zinaida Bolea, Perspective psihologice în cercetarea memoriei deportărilor staliniste
 

70
 

Lidia Pădureac, Foametea din R.S.S. Moldovenească (1946-1947) între memorie și istorie
 

77
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

George Metakides, The New Industrial Revolution
 

87
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 89
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 92
     
GHID PENTRU AUTORI 93
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006