Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
2006 2005 2004 2003 2002
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
 

Nr. 48-49 (185-186), Anul XVII, Martie-Aprilie 2006

Cea mai mare parte a revistei este consacrată manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a Academiei Române, prefațată de o Ziua Institutului Franței. Ideea tutelară a acestor manifestări este, cum afirmă acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, că o Academie nu este numai o societate savantă ci și un Parlament al înțelepților. Mai tânără decât Academia Franceză, înființată cu 371 ani în urmă, Academia Română a avut ca reper modelul cultural francez și primul membru de onoare străin a fost Edgar Quinet. De-a lungul timpului, relațiile dintre cele două academii sau amplificat și modelul cultural francez este încă unul viabil, pentru că, într-o lume care se globalizează pentru că „Franța postmodernă a rămas fidelă principiului său tradițional”. 

Sunt publicate intervențiile avute de Gabriel de Broglie, cancelarul Institutului Franței, acad. Dan Berindei, Hélène Carrér d’Encrausse, acad. Aexandru Zub, Basarab Nicolescu, membru de onoare al Academiei Române, ca și unele dintre mesajele primite cu acest prilej de Academia Română și scrisorile de felicitare transmise acad. Eugen Simion. 

În paginile următoare sunt prezentate Darea de seamă pentru anii 2002-2006, prezentată de acad. Eugen Simion și scrisoarea adresată membrilor Academiei Române. Manifestările prilejuite de Ziua Națională a Academiei Române îndreptățesc afirmația făcută de acad. Eugen Simion, după care, la 140 de ani de la înființare acest panteon al culturii și științei românești, poate „să judece cu luciditate trecutul și să privească, fără complexe și cu aceiași luciditate viitorul”.

Intitulat „Discurs istoric și ego-istorie”, discursul de recepție al acad. Alexandru Zub, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie, este un fel de pariu al istoricului aflat „sub vremi” și, conștient de această ipostază el „caută să-și obțină autonomia, dreptul de a emite un discurs personal cu viziunea sa despre lume și cu datele din examenul materiei”. Sub acest aspect, „ego-istoria îl ajută să-și obiectiveze propria situație”. Este publicat și răspunsul dat de acad. Camil Mureșanu.

O secțiune importantă a acestui număr este consacrată lui Nicolas Gergescu Roegen, economist și matematician de renume mondial, fondatorul teoriei „bioeconomiei”, la împlinirea unui secol de la naștere. Studii substanțiale despre opera acestui „savant între savanți” semnează acad. Aurel Iancu, acad. Viorel Barbu, acad. Radu Voinea, prof. univ. Gheorghe Dolgu, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române, și Paul Fudulu.

În paginile consacrate noii ediții academice a „Gramaticii limbii române” semnează Gabriela Pană Dindelegan, membru corespondent al Academiei Române și dr. Marina Rădulescu Sala.

Mai semnalăm articolele cu caracter aniversar: 

  • ”Academician Cornelia Bodea: un istoric al resurecției române”, de acad. Alexandru Zub
  • „Academician Petru Solcanu la 75 de ani”, de acad. Radu Miron și acad. Mitrofan Ciobanu
  • „Mendel Haimovici, 100 de ani de la naștere”, de Dorin Ieșan, membru corespondent al Academiei Române. 

Acad. Ion Păun Otiman scrie despre primul număr al revistei „Teme academice contemporane”, în timp ce prof. univ. Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române, prezintă revista de teorie a culturii „Ethos”, apărută la Iași între 1944-47. Acad. Alexandru Surdu consacră studiul „Mircea Vulcănescu despre firea ființei” lucrării „Dimensiunea românească a existenței”.

Din cuprinsul acestui număr dublu mai semnalăm articolele:

  •  „De la descriere bibliografică la web semantic. Evoluții izolate”, de Cornel Lepădatu
  • „Cultura și structura culturii în opera lui Constantin Rădulescu Motru”, de Mircea Mâciu
  • „Despre mulțimea și singularitatea toponimelor”, de Dimitrie I. Oancea
  • „Elemente pentru dezvoltarea durabilă a României”, de Emilian M. Dobrescu
  •  „Constantin Brâncoveanu în orizontul culturii muzicale”, de Vasile Tomescu

Acestea și încă altele fac din acest număr al revistei unul interesant prin varietatea tematică și ținuta academică a tratării, reprezentativ pentru preocupările Academiei Române la al 140-lea an al existenței sale.

Ca de obicei, în ultimele pagini este prezentă „Cronica vieții academice” realizată de Elena Solunca Moise.