Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
2006 2005 2004 2003 2002
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
 

Nr. 50 (187), Anul XVII, Mai 2006

Cum începând cu acest număr, directorul revistei este, conform statutului Academiei Române, acad. Ionel Haiduc, actualul președinte semnează articolul-program „Deziderate și perspective ale cercetării în Academia Română”, centrat pe principiul promovării cercetării de excelență, care „poate însemna atât cercetare fundamentală cât și cercetare aplicativă”. În esență, se răspunde unei întrebări de actualitate - dacă societatea trebuie să finanțeze cercetarea fundamentală. Răspunsul categoric afirmativ ține seama de trei atribute esențiale ale acestei cercetări: cercetarea fundamentală este sursă de noi cunoștințe; este o școală și o sursă e prestigiu național, instituțional și individual. În această perspectivă, sunt enunțate prioritățile în funcție de tendințele științei contemporane reflectate în programele europene și corelarea cu programele naționale. Și un imperativ: „Știința actuală se bazează pe competiție și colaborare, iar Academia Română trebuie să fie conștientă de această situație și să se adapteze.” 

După prezentarea dării de seamă a Prezidiului Academiei Române pe anul 2005, urmează rubricile Aniversări, Discursuri de recepție, Istorie, Filosofie, Artă, Sociologie, Din istoria aviației românești și Cronica vieții academice.

O secțiune importantă este dedicată împlinirii vârstei de 90 de ani a Doamnei acad. Cornelia Bodea, despre a cărei viață și activitate scriu acad. Ionel Haiduc, acad. Al. Zub, acad. Virgil Cândea, acad. Ștefan Ștefănescu, Șerban Papacostea, membru corespondent al Academiei Române, acad. Florin Constantiniu și prof. Radu Florescu. Din cuvântul de răspuns rostit de distinsa sărbătorită reținem: „Am făcut tot ce mi-a stat în gând pentru țară, pentru istoria noastră” și această mărturisire emoționant de simplă are acoperirea unei opere științifice destinată dăinuirii. La aceiași rubrică „Aniversări”, acad. Valeriu Cotea scrie despre Constantin Cipraga, la împlinirea vârstei de 90 de ani.

Mai reținem 

  • discursul de recepție rostit de acad. Victor Voicu și răspunsul dat de acad. Laurențiu Popescu,
  • portretul lui Ion C Brătianu semnat de acad. Dan Berindei
  • articolele „Poziția dialecticii speculative față de logica tradițională”, de acad. Al. Surdu, „Theodor Aman, 175 de ani de la naștere”, de acad. Dan Grigorescu, „Sociologia, știința națiunii”, de Mircea Mâciu

La împlinirea unui secol de la istoricul zbor al lui Traian Vuia a fost organizată o sesiune științifică și sunt publicate comunicările susținute de acad. V.N. Constantinescu, Florin Zăgănescu, Ion Vasile Buiu, și Stelian Găletușe.

La plecarea spre cele veșnice ale Doamnei acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga, acad. Valeriu Cotea aduce un ultim omagiu acestui eminent cărturar al culturii românești contemporane. Și tot In Memoriam este publicat necrologul la stingerea din viață a inginerului geofizician Marius Petre Visarion, membru corespondent al Academiei Române, „un cercetător de excepție care a pus bazele cercetării avansate în domeniul structurilor adânci ale Carpaților și zonei occidentale a Mării Nagre”.

Ca de obicei, în ultimele pagini este prezentă „Cronica vieții academice” realizată de Elena Solunca Moise.