Nr. 81 decembrie 2008, Anul XIX (218)

Prima secțiune a acestui număr este dedicată, firesc, împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, când s-a împlinit idealul unități noastre statale, marcată de o sesiune științifică ale cărei comunicări desfășurată în aula Academiei Române.

În articolul de deschidere, acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, subliniază: „Evenimentul s-a produs cu jertfa de sânge a oamenilor simpli și cu efortul inteligent al oamenilor politici și de cultură ai vremii.” Astăzi când vorbim frecvent de globalizare nu trebuie să uităm că „aceasta nu înseamnă, nu trebuie să însemne, pentru noi, pierderea identității naționale, cultivarea limbii și onorarea istoriei noastre”. De aceea, „rămâne ca o datorie a generației noastre prezente și a celei viitoare să ducă mai departe și să amplifice prezența românească, vizibilitatea națiunii noastre.”

Urmărind îndeaproape procesul care a dus la desăvârșirea unității statale a României, acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, afirmă. „Totul este ca locuitorii acestei țări să înțeleagă însemnătatea acestei date, să-i primească învățăturile și s-o respecte, neuitând că sunt fiii României!”.

În aceiași secțiune pot fi citite articolele „Basarabia și Bucovina: preludii la Marea Unire” de acad. Alexandru Zub, „1 Decembrie 1918: triumful idealului național” de acad. Ștefan Ștefănescu, „Etapele unirii Transilvaniei cu România” de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, „Construcția piramidală a Marii Unirii (Rolul Basarabiei)” de Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române.

Centenarul nașterii matematicienilor Nicolae Teodorescu și Radu Roșca a prilejuit o sesiune științifică în cadrul căreia au fost prezentate contribuțiile celor doi oameni de știință la dezvoltarea școlii matematicii românești. Sunt publicate comunicările dedicate acad. Nicolae Teodorescu prezentate de Ion Văduva, Valter Olariu și Gh. Gussi și aceea consacrată lui Radu Roșca semnată de acad. Radu Miron.

Din secțiunea „Preocupări contemporane”, reținem articolul semnat de acad. Ion Haulică despre preocupările actuale privind bazele neurobiologice ale manifestărilor psiho-afective. Tot aici sunt inserate articolele semnate de Emilian Dobrescu - „Libera circulație a persoanelor”, Marin Aiftincă - Regândirea filosofiei”, Radu Rey și Gheorghe Ionașcu – Strategia dezvoltării durabile a zonei montane”.

Dr. Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române face o prezentare a Institutului de cercetări socio-umane din Sibiu.

La rubrica „Evocări”, Radu Păiușan înfățișează personalitatea economistului Virgil Madgearu ca student, profesor și îndrumător al tinerei generații.

Sesiunea Comisiei mixte româno-ungare de istorie este relatată pe larg de Alexandru Porțeanu.

Stingerea din viață a lui Anghel Rugină (1913-2008), membru de onoare al Academiei, eminent economist, profund gânditor, un autentic umanist și patriot, este consemnată la rubrica „In memoriam”.

Mai multe despre manifestările științifice din această lună pot fi citite la rubrica „Cronica vieții academice”.

Ultimele pagini ale revistei sunt consacrate prezentării aparițiilor la Editura Academiei Române.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006