Nr. 1-2; ianuarie - februarie 2009, Anul XIX (219-220)


În deschiderea acestui număr al revistei sunt publicate comunicările prezentate la sesiunea dedicată împlinirii a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române, organizată la Palatul Patriarhiei Române, locul unde, în 1859, a avut loc Adunarea electivă în care Alexandru Ioan Cuza a fost ales și domn al Țării Românești. Se pot citi comunicările susținute de Traian Băsescu (pag.5), președintele României, acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române (pag. 6-7) și P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române (pag. 8-10). Pentru Dl. Traian Băsescu „lecția cea mai însemnată a acestei Uniri, pentru noi cei de astăzi, este cea oferită de curajul și determinarea de a crede într-un proiect care construiește națiunea modernă și dă sens istoriei”. Într-o desfășurare a evenimentelor de atunci, P.F. Daniel a subliniat: „Devenit domnitor, Alexandru Ioan Cuza a dus o susținută activitate politică și diplomatică pentru recunoașterea Unirii de către puterea suzerană otomană și puterile garante europene și apoi pentru desăvârșirea Unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unității constituționale și administrative, care s-a realizat în 1862, când Moldova și Țara Românească au format un stat unitar, adoptând oficial numele de România, având capitala la București, cu un singur guvern”. Reliefând însemnătatea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, acad. Dan Berindei scrie că: „A însemnat deschiderea căii către unirea desăvârșită care va avea loc în 1918, a însemnat apoi o modernizare intensă care a avut loc, șapte ani de reforme, continuate în timpul Principelui și apoi a Regelui Carol I. A fost și preludiul firesc al independenței, care avea să fie dobândită la mai puțin de două decenii.” Se mai pot citi articolul „Cum s-a făurit România: un gând pentru Unire” (pag. 11-13), semnat de prof. Ioan Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române și „Cezariadă europeană și Unire română” (14-15) de Ion Oltean.

O a doua secțiune a revistei este consacrată bicentenarului Charles Darwin, în care sunt publicate comunicări susținute la sesiunea științifică „200 de ani de la nașterea lui Charles Darwin și 150 de ani de la publicarea Originii speciilor”. În deschidere, este publicată comunicarea „Originea speciilor și (r)evoluția biologiei moderne” (pag. 16-20) de acad. Maya Simionescu pentru care „Ridicată la rangul de teorie universală, teoria evoluționistă a lui Darwin, alături de teoria relativității a lui Albert Einstein, au pus bazele noii ere științifice și tehnologice, caracteristică secolelor XX-XXI”. În „200 de ani de la nașterea lui Charles Darwin” (pag. 21-24) Liliana Gregorian și Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române, prezintă principalele idei ale teoriei darwiniene, ilustrând ca „la baza întregii sale opere au stat numeroasele idei pe care le-a adunat și prelucrat personal, ori au fost cercetate de alți oameni de știință”, ca și spiritul de observație cu totul deosebit și puterea de sinteză, care, împreună, „au condus la urzeala gândirii sale științifice încununate de geniala teorie a evoluției biologice”. Octavian Popescu, membru corespondent al Academiei Române, prezintă „Locul biologiei moleculare în evoluționism” (pag. 25-28). Impactul teoriei darwiniene este analizat de Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române, în „Rezistența față de Darwin” (pag. 29-38), care sistematizând diferite teorii găsește două surse ale rezistenței față de teoria evoluționistă: „rezistența motivată de constatarea că unele dintre concluziile ei sunt incompatibile cu o anumită viziune asupra lumii și a omului, respectiv rezistența întreținută de atașamentul ferm față de anumite reprezentări de excelență științifică ce nu sunt satisfăcute de teoria lui Darwin”. Dumitru Popescu, membru de onoare al Academiei Române, scrie despre „Creaționismul și evoluționismul din punct de vedere teologic” (pag. 39-41), ajungând la concluzia că „esențialul problemei nu este nici creaționismul și nici evoluționismul, fiindcă rămân teorii care ne plasează inexorabil în fața morții, lipsit de speranța vieții viitoare spre care tinde omul, ca unul zidit după chipul lui Dumnezeu”.

Revista publică discursul de recepție rostit de acad. Ștefan Ștefănescu având ca temă „Românii - Latinii Orientului - și conștiința europeană” (pag. 42-54), un excurs istoric bogat argumentat conducând spre concluzia că : „Astăzi, când conceptul de Europa are sens de univers cultural, de stare de spirit, de efort creator în găsirea de structuri economice, politice și culturale care să asigure dezvoltarea liberă a popoarelor și a identității lor statale, ca și a legăturilor dintre ele, România găsește în trecutul ei rațiunea și speranța, adică forța de a face față destinului ei românesc și european. Înălțimea se recunoaște, de fapt, în adâncuri”. Este publicat și răspunsul dat de acad. Camil Mureșanu (pag. 55-58).

La rubrica „In memoriam” sunt publicate biografiile membrilor Academiei Române stinși din viață în această perioadă: Grigore Vieru (1935-2009), acad. Virgiliu Niculae Constantinescu (1931-2009) și Constantin Ciopraga (1916-200).

Ultimele pagini ale revistei sunt consacrate obișnuitelor rubrici „Cronica vieții academice”, „Apariții la Editura Academiei” și „Apariții la Editura Academiei în colaborare cu alte edituri”.
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006