Nr. 3-4; martie-aprilie 2009, Anul XIX (221-222)

Actualul număr al revistei se deschide cu publicarea rapoartelor anuale prezentate în adunarea generală a membrilor Academiei Române din 18 martie, o imagine a activității academice din anul 2008, cu problemele existente și perspectivele pentru anul în curs. În ordine, sunt publicate:

  • „Darea de seamă a Prezidiului Academiei Române. Activitatea științifică și culturală pe anul 2008” de acad. Florin Filip, vicepreședinte al Academiei Române (pag.5-17);

  • „Darea de seamă a Prezidiului Academiei Române. Activitatea financiară și patrimonială” de acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, (pag.18-23);

  • „Fundația Națională pentru Știință și Artă. Raport de activitate pentru anul 2008” de acad. Maya Simonescu (pag.24-25);

  • „Raportul Consiliului Director al Fundației Familiei M. H. Elias. Dare de seamă pe anul 2008 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009” de acad. Radu Voinea (pag. 26-30)

Cea mai consistentă secțiune a revistei este dedicată dezbaterii cu tema „Ce putem învăța din actuala criză economică”, organizată de Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) ale Academiei Române și Grupul de Reflecție ESEN (Evaluarea Stării Economiei Naționale). Dezbaterea s-a deschis cu o amplă analiză a situației financiare actuale sub titlul „Nouă lecții din actuala criză financiară”, făcută de acad. Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale (pag. 31-34). Mircea Ciumara, directorul general al INCE scrie despre „Nevoia unei viziuni strategice (pag. 35), subliniind că, pentru a avea o asemenea strategie este necesară îndeplinirea simultană a două condiții: „În primul rând competența profesională a celor care redactează o asemenea strategie și, în al doilea rând, consensul forțelor implicate”. Competența profesională există și s-a demonstrat cu prilejul elaborării altor documente, dar ceea ce lipsește este „voința politică pentru a realiza o viziune strategică asupra viitorului țării…Noi am propune tot felul de soluții, dar guvernanții nu ar fi obligați să țină seama de propunerile noastre… Numai că ei nu sunt interesați să obțină recomandări”. Concluzia ar trebui să dea de gândit: „Populația României e pe cale de dispariție și economia pe cale de destructurare, sub înalta indiferență a autorităților actuale. Pe acest fundal politic este imposibil de a mai gândi la un consens național.” În „Ieșirea din criză și lansarea economică”, Ion Iliescu (pag.36-39), după o prezentare sintetică a unor teorii contemporane, abordează situația de la noi pentru a concluziona că „sunt necesare convergența forțelor politice, factorilor de decizie din stat, dezvoltarea creativității și abordarea calificată, profesionistă a tuturor deciziilor și a acțiunilor practice”. Sub acest aspect, Academia Română constituie cadrul propice pentru a coagula și pe viitor factorii interesați.” Acad. Mircea Malița prezintă amplu „Criza economică; cauze și remedii” (pag. 40-49); o un adevărat tur de orizont asupra situației contemporane evidențierea cauzelor și sugerarea unor remedii. „Criza e înainte de toate o criză mentală” și
vina este a creatorilor de doctrine și ideologii, „care au stricat calitățile inițiale ale capitalismului, transformând competiția într-o cursă nebună spre profit nelimitat și imediat.” Remediul cere eforturi uriașe și „ a spune că sistemul își revine, dar că își menține ideile, prejudecățile și relele deprinderi, înseamnă că se ia doar o pauză în așteptarea următoarei crize”. Cum în scrierea chineză aceiași ideogramă înseamnă „criză” și „șansă” , dacă criza „va fi profundă și îndelungată, șansa în schimb va avea dimensiuni istorice”. Și o întrebarea retorică: „de ce nu o nouă eră într-un nou mileniu?” Abordând „Lecțiile crizei”, Aurelian Dochia (pag. 50-56) panoramează starea actuală a lumi, pentru ca ajungând la situația țării noastre să afirme că „Este momentul să ne concentrăm spre reforma instituțională , care să ducă la sporirea eficienței administrației publice, la îmbunătățirea absorbției fondurilor europene cu rezultate vizibile pe teren și, în general, la continuarea procesului de integrare europeană care să aibă în centru strategie de adoptarea a euro.” Secțiunea se încheie cu articolul „Criza civilizațională sau despre teoria succesiunii coexistente pe scurt”, semnat de Ilie Bădescu (pag. 57-63).

În continuare, revista publică unele dintre comunicările prezentate la sesiunea dedicată prof. dr. Dimitrie Gerota (1867-1939), membru corespondent al Academiei Române, personalitate de seamă a medicinii românești. Sunt publicate evocările semnate de acad. Dan Berindei - „Dimitrie Gerota, un renumit medic și profesor” (pag.64) - Sorin Oprescu - „O manifestare de recunoștință” (pag. 65) și Nicolae Angelescu - „Activitatea medicală a profesorului Gerota” (pag. 66-67).

Rubrica „In memoriam” cuprinde prezentarea celor care s-au stins din viață în aceste luni: acad. Matilda Caragiu Marioțeanu, despre care scrie prof. univ. Florica Dimitrescu, acad. Lazăr Dragoș, Maurice Druon, membru de onoare al Academiei Române și Lászlóffy Aladár, membru corespondent al Academiei Române.

Și, încheiere, rubricile obișnuite - „Cronica vieții academice” și „Apariții la Editura Academiei”.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006