Nr. 8-9; august-septembrie, Anul XXI (250-251)

Primele pagini ale actualului număr al revistei sunt dedicate vizitei pe care Excelența Sa Dl. Karolos Papoulias, președintele Republicii Elene a făcut-o la Academia Română. În Aula Academiei Române, președintele Republicii Elene a adus un omagiu lui Eleftherios Venizelos la împlinirea a 75 de ani de la moarte, din care redăm: „Este pentru mine o onoare deosebită să mă adresez Dvs. la 75 de ani de la moartea lui Elephterios Venizelos, această personalitate politică născută pe meleagurile țării mele; o personalitate care a avut legături, îndeosebi, cu politicienii români ai epocii sale și a conlucrat cu ei eficient la configurarea și stabilizarea peisajului politic din spațiul balcanic.” În continuare, Constantin Iordan semnează articolul „Venizelos și românii”.

În paginile următoare, acad. Dan Berindei prezintă „Codul civil de la 1864 în istoria modernă a României”, care „a contribuit la întărirea ideii de drept, dar mai ales la consolidarea și grăbirea proceselor de modernizare, de înnoire a societății … Procesele de creștere și dezvoltare, provocările cărora a trebuit să le facă față în mersul României, în epoca modernă și contemporană, s-au desfășurat în corelare și sub impactul existenței acestui cod de legi fundamental”. Prof. univ. dr. Mircea Duțu scrie despre „Noul Cod Civil între tradiții și modernitate”, subliniind că acest Cod este unul al integrării României în Uniunea Europeană, „al epocii mondializării și societății postmoderne”. De aceea, „trebuie să privim cu maximă responsabilitate conținutul și reglementările sale, să le apreciem cu justă măsură și în raport cu misiunea asumată și tot în același spirit să-i arătăm calitățile și să-i denunțăm defectele”.

La împlinirea a 50 de ani de la primul zbor al unui om în cosmos și a 30 de ani de la primul zbor în cosmos al unui cosmonaut român a avut loc o sesiune omagială în deschiderea căreia acad. Ionel-Valentin Vlad, după evocarea unor momente istorice din odiseea spațială a omului, afirmă că oamenii sunt mereu puși în fața întrebării: Cine suntem noi? După o enumerare a marilor întrebări care stau în fața umanității contemporane, răspunsul este optimist: „Zborul în cosmos ne-ar putea da unele răspunsuri și o perspectivă.” Acad. Gleb Drăgan consacră articolul „Pași în cucerirea Cosmosului” lui Dumitru-Dorin Prunariu. Pe drumul „de la competiție la cooperare internațională”, Dumitru-Dorin Prunariu face o scurtă istorie a celor 50 de ani de cosmonautică pilotată pentru a reliefa învățămintele ei, concluzionând: „Factorul uman este esențial în această nouă eră tehnologică. Fără prezența omului în cosmos, zborurile cosmice și explorarea spațială vor fi private de o dimensiune importantă … Descoperirile, cultura, noi parteneriate și cooperări cu drepturile aferente, sistemul de credință uman religios sau secular, care reprezintă o dimensiune importantă a omenirii, ideea migrării de pe Pământ, posibilitatea întâlnirii cu alte forme de viață în spațiul cosmic, cu dezvoltarea unei noi identități colective a umanității, toate acestea vor căpăta noi dimensiuni și valențe și vor afecta major gândirea umană. Ceea ce este inimaginabil astăzi poate deveni o necesitate în viitor.”

Sub genericul „Preocupări contemporane”, Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, semnează studiu „Evaluarea în științele sociale: o schimbare necesară de perspectivă”. Prima parte a studiului este consacrată caracterului preparadigmatic și pluriparadigmatic al științelor sociale pentru ca în cea de a doua să fie prezentate consecințele pe care aceste diferențe specifice le poate avea asupra modului de evaluare al „produselor” din aceste discipline științifice. Concluzia este una singură: „Sistemul de evaluare a producției științifice și a cercetătorilor în științe sociale trebuie construit pe alte principii decât cele actuale excesiv calchiate pe modelul științelor naturii/matematicii, prin natura lor universale.” La aceiași secțiune, acad. Victor Giurgiu face o serie de „Considerații asupra biodiversității pădurilor din România”, o pledoarie temeinic argumentată pentru o „cotitură spre o altă direcție în silvicultura practică”. Și o cuvenită precizare: „Înțelegem că necesara «cotitură» înseamnă, în primul rând, cunoașterea profundă și respectarea strictă a strategiei naturii, pentru biodiversitate în gestionarea pădurilor; în al doilea rând, înseamnă adoptarea și punerea în aplicare a unui program național pentru ocrotirea/conservarea și refacerea pădurilor, îndeosebi a biodiversității, fără de care viitorul acestora și implicit al calității mediului rămâne incert.”

Ajungem la secțiunea „Opinii” unde acad. Alexandru Zub scrie despre „antisovietismul basarabean”, pe marginea volumului de studii și documente a istoricului Alexandru Moraru „Basarabia antisovietică”. Cele 150 de documente „relevă, neîndoios, o rezistență românească la deznaționalizarea promovată de regim și la abuzurile săvârșite de potentații acestora la orice nivel”. În studiul „Națiunile central și est-europene în fața alterității confesionale”, Florian Dumitru Soporan face o trecere în revistă a expresiilor identitare și etatic din spațiul interferențelor în care trăiau comunități etnice structurate din primele secole ale Evului Mediu. Această trecere în revistă îl conduce pe autor la constatarea: „evul mediu nu este un timp al toleranței, iar coexistența în proximitate a unor comunități diferite lingvistic și confesional dă substanță unei problematici căreia dezbaterea contemporană îi caută soluții pertinente. Abordările propuse de oamenii politici, de prelații și juriștii Evului Mediu se constituie în preliminarii pentru această dezbatere, contestabile sub raportul coerenței și validității, plasate de unii specialiști în zona geografiilor simbolice sau a miturilor naționaliste, dar imposibil de ignorat de o restituire a trecutului «așa cum a fost».” La aceiași secțiune, Ion Militaru semnează articolul „Tragedia culturii occidentale sau despre moartea religiei în filosofia lui Mircea Florian”.

În paginile următoare, acad. Alexandru Zub prezintă Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Vasile Brînzănescu scrie despre Institutul de Matematică „Simion Stoilow” și Oana Carp despre Comisia de Analiză termică și calorimetrie la cea ce a 20-a aniversare.

În secțiunea „Evocări”, se pot citi studiile „Familia Caradja în istoria României” semnat de acad. Dan Berindei și „Constantin Caradja în colecțiile Bibliotecii Academiei Române” de acad. Florin Filip, prezentate la simpozionul internațional „Constantin Caradja, a European diplomat of Swedish descent” care s-a desfășurat în Suedia. Tot sub același generic, Mihai Milca scrie despre „Marin Sorescu - scriitorul total, astăzi” pe marginea simpozionului dedicat poetului la împlinirea a 75 de ani de la naștere. La trecerea a două secole de la nașterea lui Franz Liszt, Vasile Tomescu îi consacră un articol omagial în care face un portret marelui compozitor: „Înzestrat cu o energie fenomenală, care i-a permis să asimileze și să promoveze timp de decenii de-a lungul Europei un repertoriu caracteristic marilor epoci ale muzicii și să creeze la rându-i la înălțimea acestora, Liszt cucerește perpetuu, prin opera sa, publicul, interpreții și exegeții artei sunetelor. Demersul universal în această direcție înglobează și contribuții românești care merită să fie cât mai deplin cunoscute și apreciate.”
Acad. Valeriu Cotea scrie despre acad. Viorel Barbu, președintele filialei din Iași a Academiei Române, la împlinirea a șapte decenii de viață și peste patru de activitate științifică și universitară. „Notorietatea didactică și rezultatele din aria cercetării au impus pe profesorul Viorel Barbu în domeniul matematicii printr-o suită de 130 lucrări originale și vreo zece cărți de specialitate (monografii și tratate) devenite opere de referință pe plan național și internațional. Aceste lucrări sunt folosite de peste 800 de matematicieni străini în vreo 1200 scrieri de profil. ”Cu referire specială la activitatea eseistică a acad. Viorel Barbu, acad. Alexandru Zub apreciază: „Asemenea texte nu se întâlnesc prea des în palmaresul matematicianului Viorel Barbu, dar ele dezvăluie un om de cultură sensibil la câmpul vast al cunoașterii, la dialogul dintre științe și arte, ca și la nevoia continuă de sinteză metadisciplinară. Sunt «fulgurații» ale unui spirit atent la miracolul existenței umane și gata la eforturi sistematice de regăsire a ordinii, din moment ce « natura este matematizabilă»”.

În revistă se mai pot citi și scurte biografii ale personalităților care s-au stins din viață în aceste luni - Rosa del Conte (1907-2011), Constantin Ionete (1922-2011), membri de onoare ai Academiei Române și acad. Constantin Ionescu Gulian (1914-2011).

Ultimele pagini ale revistei sunt dedicate cunoscutelor rubrici „Cronica vieții academice” și „Apariții la Editura Academiei”.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006