Nr. 4-5; aprilie-mai, Anul XXII (258-259)

Ziua Academiei Române”, articolul semnat de acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române deschide programatic acest număr cu sublinierea întreitului rol al acestei instituții simbol pentru știința și cultura noastră - „for de consacrare în știință, literatură și artă, un important pilon al cercetării din România și participant activ în viața societății”. Felul în care își împlinește acest întreit rol, îmbinând tradiția cu elementele cele mai noi din știință și tehnologie este ilustrat pe larg de președintele Academiei Române. În continuare, acad. Răzvan Theodorescu prezintă două importante lucrări apărute la Editura Academiei Române din inițiativa acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române și acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române și redactate de dr. Dorina Rusu. Primul volum este dedicat donatorilor Academiei Române iar al doilea operelor de arhitectură pe lângă care trecem adesea poate indiferenți. Urmează să apară alte trei volume dedicate colecțiilor numismatice, colecțiilor de artă și colecțiilor de documente. Încheindu-și articolul, acad. Răzvan Theodorescu subliniază: „Academia Română nu este avută, dar este bogată. E bogată prin această tradiție, e bogată prin acești binefăcători, e bogată prin oamenii care au înțeles că Academia este un fel de Biserică a neamului românesc.”

Următoarele pagini ale revistei oferă o imagine „la zi” a activității academice cu publicarea dărilor de seamă pe anul 2011: acad. Păun Ion Otiman - Darea de seamă a Prezidiului Academiei Române - Activitatea financiară și patrimonială; acad. Eugen Simion - Darea de seamă a Fundației Naționale pentru Știință și Artă; acad. Aurel Iancu - Raportul Consiliului director al Fundației „Menachem H. Elias” și Dare de seamă asupra activității din 2011 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012; Gheorghe Sin, membru corespondent al Academiei Române - Raportul privind activitatea Fundației „Patrimoniu” pe anul 2011.

Secțiunea „Aniversări” se deschide cu articolul „Academicianul Ionel Haiduc: omul, colegul, managerul, liderul” semnat de acad. Păun Ion Otiman din care reținem că, la împlinirea a 75 de ani, președintele Academiei „prin arta sa, prin tactul său, prin știința și simțul dezvoltat de a lucra, de a colabora cu colegii și cercetătorii, cu oamenii în general, a reușit în scurt timp de la venirea sa în Academie (în care, cinstit vorbind și între paranteze, nu a găsit în mai 2006, o atmosferă tocmai lipsită de tulburare) să întroneze o atmosferă cu adevărat academică, colegială, destinsă, caracteristică marilor instituții academice”. Cu referire strictă la activitatea științifică a președintelui Academiei Române, articolul „Academicianul Ionel Haiduc, creatorul școlii de chimie organometalică din România și inițiatorul chimiei supramoleculare organometalice” semnat de acad. Marius Andruh, președintele Secției de Științe Chimice, prezintă cariera științifică a președintelui Academiei Române și concluzionează: „Autor al unei opere vaste (peste patru sute de publicații, citate de mai bine de 4000 de ori), creator al unei puternice școli de chimie organometalică, inițiator al chimiei organometalice, cu o prospețime a ideilor și o permanentă curiozitate științifică, puternic implicat în viața științifică din țara noastră, academicianul Ionel Haiduc aduce strălucire chimiei românești și influențează, prin modelul profesional oferit, numeroase generații de tineri cercetători,”

Despre viața și activitatea științifică a acad. Păun Ion Otiman, la împlinirea a 70 de ani, scrie acad. Toma Dordea, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române. Un itinerar biografic în care sunt prezentate numeroasele realizări ale secretarului general al Academiei Române ca profesor și om de știință, deschizător de drumuri în cercetarea agricolă și economică. „Activitatea desfășurată de prof. Păun Ion Otiman este impresionantă și este ilustrată de 33 de cărți, 340 de lucrări științifice și articole publicate, 91 de eseuri, 41 de contracte de cercetare în țară, precum și 14 programe și proiecte internaționale.” Pentru toate, membrii Academiei Române din Filiala Timișoara împreună cu întreg personalul institutelor și centrelor, „cu profund respect și recunoștință, urează domnului academician Păun Ion Otiman La mulți ani pe care să-i petreacă în deplină sănătate, putere de muncă și reușite în tot ceea ce întreprinde, pentru binele personal și, mai ales, pentru binele tuturor”.

Acad. Păun Ion Otiman semnează la rubrica „Preocupări contemporane” articolul „Studii postdoctorale în economie - programe de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE - o premieră în învățământul superior românesc: experiențe, remedieri, soluții”. Prezentând această formă de pregătire a cercetătorilor și universitarilor de elită, autorul consideră că în acest fel s-a dobândit o experiență benefică, „prin care vom putea găsi remedii și soluții de optimizare a segmentului de învățare continuă, toată viața”.

La trecerea a două secole de la încheierea păcii de la București (16-28 mai 1812) prin care ținutul Basarabiei a fost anexat Rusiei, în Aula Academiei Române a avut loc sesiunea științifică „Basarabia 1812-2012” ale cărei comunicări pot fi citite în paginile acestui număr. La sfârșitul „bilanțului despărțirii”, acad. Dan Berindei subliniază că: „Oricum, nicicând Prutul nu ar trebui să fie un râu al despărțirii, al separației, iar podurile de flori să nu reprezinte doar manifestarea unor simțăminte trecătoare, ci statornic să lege ceea ce este comun, să fie un simbol al frăției și al unității în spirit. României ca soră mai mare, îi revine nu a cotropi sau coloniza, ci a sprijini și ajuta, pe toate căile, evoluțiile și dezvoltarea surorii sale. Un rol de seamă revine în viitoarele mutații, nu atât de hotare și de stabilități, ci înainte de toate de comportament și mentalități, contribuției României la formarea intelectuală a tinerilor moldoveni, suplinindu-se lunga perioadă de așteptări neîmplinite.” Nicolae Edroiu prezintă pe larg contextul internațional al încheierii păcii de la București în întreaga sa complexitate, evoluția evenimentelor care au dus, în cele din urmă, la transformarea Moldovei într-un fel de gubernie rusească. Mihai Cimpoi scrie despre „proiecțiile vizionare” ale lui Mihai Eminescu și, din nefericire, împlinirea lor „nemiloasă”. Dar, a fost să fie ca basarabenii să se salveze „tot prin Eminescu: „prin credința pe care au fortificat-o conștiința românească și limba română”. În urmă cu 200 de ani românitatea răsăriteană începea un „nesfârșit drum al Golgotei” și Valeriu Matei îl descrie pas cu pas pentru a sfârși cu o rugăciune: „Să ne ajute Dumnezeu să ne recăpătăm demnitatea personală și națională și să refacem integritatea ființei naționale românești, încheind cât mai curând această dureroasă perioadă a indiferenței și fricii, a dominației impostorilor și a operării cu jumătăți de măsură. Copiii acestui neam merită alt viitor”.

Din cuprinsul actualului număr mai semnalăm articolul semnat de acad. Alexandru Zub - „Erudiție, talent, comprehensiune: Ștefan Lemny” - și „Consemnările” datorate prof. Gabriel Ștrempel, membru de onoare al Academiei Române.

Rubrica „In memoriam” cuprinde prezentarea personalității celor care s-au stins din viață în această perioadă: Andrei Andrieș (1933-2012), Gabriel Țepelea (1916-2012), Florin Constantiniu (1933-2012), Margareta Giurgea (1915-2012) și Horia Damian (1922-2012).

Ca de obicei, revista prezintă în ultimele pagini „Cronica vieții academice” și „Apariții la Editura Academiei”.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006