Nr. 6-7; iunie-iulie, Anul XXII (260-261)

Primele pagini ale acestui număr sunt consacrate Bicentenarului nașterii lui George Barițiu (1812-1893) pe care acad. Dan Berindei îl consideră ca pe „unul dintre făuritorii complexei construcții a României moderne, deși avea să treacă un sfert de veac după moartea sa până când hotarele nefirești dintre români aveau să fie înlăturate.” Este una dintre cele mai complexe personalități ale istoriei noastre, „o flacără arzândă, neobosit acționând într-o varietate de direcții, totdeauna eficient, percepând limitele posibilului și alegând cu mult discernământ și inteligență căile oportune”. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie din Cluj care poartă numele lui George Barițiu, scrie despre simpozionul internațional organizat la acest prestigios centru de cercetare. Tematica discutată a conturat imaginea acestei personalități emblematice a istoriei noastre: „Fondator al primelor ziare în limba română, jurnalist de mare notorietate,… fondator al ASTREI și membru fondator al Academiei Române, George Barițiu surprinde prin multilateralitatea activității și operei sale.” Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA prezintă activitatea lui George Barițiu, deopotrivă „om de idei” și „de fapte”. S-a implicat practic în toate activitățile Asociațiunii și în toate „știința și inteligența sa și-a spus cuvântul”.

În următoarea secțiune, se pot citi comunicările susținute la seminarul științific „Societatea informațională - societatea cunoașterii” dedicat personalității academicianului Mihai Drăgănescu. Omagiind omul de știință și gânditorului Mihai Drăgănescu, Ion Iliescu menționează că în personalitatea sa „recunoaștem figura reprezentativă a unui intelectual, cercetător pasionat, om deschis spre nou, conectat la tot ce înseamnă progres științific și tehnologic, creator, înzestrat totodată cu capacități deosebite de organizator, ceea ce nu este, din păcate, comun pentru mulți cercetători valoroși”. În continuare se pot citi articolele semnate de: Nora Rebreanu - „Academicianul Mihai Drăgănescu implicat în viața social-politică:viceprim-ministru, ambasador”; Ionuț Vulpescu - „Noul umanism sau întâlnirea dintre știință și religie”; Ștefan Iancu - „Cunoașterea istoriei culturii tehnico științifice - condiție necesară pentru stimularea activității creative” și Ionuț Isac - „Cunoaștere, interes și responsabilitate în «societatea conștiinței». În articolul „Știința integrativă a cunoașterii”, Gheorghe M. Ștefan, membru corespondent al Academiei Române, analizează concepția academicianului Mihai Drăgănescu despre societatea conștiinței care, urmând societății informaționale și a celei bazate pe cunoaștere, „să se dezvolte sprijinită în mod consistent de tehnologiile dedicate expandării capacității conștiințelor medii de a viețui armonios în spațiu limitat al vieții omului”.

Cu titlul programatic „Constantin Brâncuși. Noi repere documentare”, sunt publicate articolele „Centrul de studii brâncușiene «Barbu Brezianu», un proiect al Institutului de Istoria Artei «George Oprescu»” de Ioana Vlasiu și „Documente privind descendența lui Constantin Brâncuși” de Laurian Stănchescu.

Din discursul rostit de Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, cu prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Causa a Universității de Stat din Republica Moldova, un fiu al Basarabiei, intitulat „Mărturisiri” am reținut, dincolo de evocarea emoționantă, o adevărată profesiune de credință a istoricului, deși formulată ca o „sugestie” în afara obligațiilor profesionale. „Să ne implicăm mai articulat și cu intransigență în demersurile vizând protejarea valorilor culturale, salubrizarea vieții cotidiene de impostură, populism, frivolitate, în condițiile în care asistăm la diverse tendințe agresive și iresponsabile de minimalizare și bagatelizare a elitelor intelectuale”, fenomene actuale și în alte zone ale lumii. Este publicat și „Laudatio” semnat de Gheorghe Ciocanu, Tudor Arnăut, Igor Sarov și Ion Niculiță.

La secțiunea Istorie sunt publicate articolele „Autonomia și continuitatea daco-romană, baza etnogenezei românilor” de Dumitru Protase, „Ziguratele Coloanei” de Ramiro Sofronie și „Românitatea orientală” de Nicolae Saramandu.

Între Preocupările contemporane, menționăm articolul „Gazele de șist - o nouă provocare” semnat de Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române, un comentariu competent privind potențiala valorificare a acestei bogății și în care se atrage atenția că „în lume, rezervele acestui tip de gaz sunt mari și pot acoperi necesarul societății de mâine, pentru mulți ani de acum încolo”. Aurel Leca face o serie de considerații privind strategia energetică a României, în fapt, o pledoarie pentru o asemenea strategie și pentru înființarea unui Institut Național de Planificare Strategică, o instituție nonpolitică, „a cărui rol principal va fi elaborarea propunerilor și urmărirea strategiilor de dezvoltare economică și socială a României, în corelare cu capacitatea suport a capitalului natural pe termen mediu și lung, coordonarea programelor sectoriale interdependente și asigurarea coerenței programelor guvernamentale și a celor cu finanțare națională, internațională și comunitară”. Emilian M. Dobrescu semnează articolul „Costuri pentru obținerea energiei eoliene”. Ioan Dumitrache, membru corespondent al Academiei Române, scrie despre Coaliția română pentru educație inginerească CREDING, care își propune „să devină un catalizator și promotor al unui nou sistem coerent de relansare a economiei românești, prin creație și inovare, prin profesionalism și rigoare științifică, prin coagularea resurselor umane calificate pentru noua economie bazată pe cunoaștere.”

La secțiunea Opinii sunt publicate articolele „Reflecții identitare și rațiuni pragmatice: originile națiunilor europene în cronistica medievală” de Florin Dumitru Soporan și „Reflecții privind interdependențele dintre procedurile electorale, cultura civică și regimul politic” de Ioan Alexandru.

La rubrica „In memoriam” se scrie despre personalitatea biologului Gheorghe Zarnea, membru titular al Academiei Române care s-a stins din viață.

Ca de obicei, în ultimele pagini sunt publicate rubricile „Cronica vieții academice” și „Apariții la Editura Academiei”.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006