Nr. 11; noiembrie, Anul XXII (265)

Revista se deschide cu un amplu studiu semnat de acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, „1948. Anul imensei jertfe a Academiei Române”, an în care Academia Română a primit „cea mai grea lovitură din istoria sa … decapitarea și epurarea sa masivă - premise ale degradării intelectuale și instituționale, timp de patru decenii (1948-1989), până la limita dispariției - și al imensei sale jertfe umane și materiale”. După o amplă relatare a celor petrecute cu peste șaizeci de ani în urmă, autorul subliniază: „Am scris despre acest moment dramatic al Academiei Române cu credința adâncă și curată că iertarea este omenească, este creștinească, dar și cu convingerea fermă că uitarea (poate) naște noi monștri.” În continuare sunt publicate o serie de Anexe cu membrii Academiei cărora li s-a retras această calitate, a celor decedați în închisorile comuniste, a celor întemnițați în închisorile comuniste, Decizia Consiliului de Miniștri și Ministerului Justiției din 2 noiembrie 1948 și institutele de cercetare preluate de la Academia Română.

Secțiunea „Agricultura - domeniu strategic” se deschide cu studiul „Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea alimentară” semnat de acad. Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române, o sinteză a cuvântului de deschidere la dezbaterea națională „Agricultura - domeniu strategic pentru securitatea alimentară”. De la început, se subliniază că omenirea traversează o perioadă de criză - energetică, financiară, economică, ecologică. „Schimbările
climatice, presiunile antropice, epuizarea resurselor naturale amplifică apariția crizelor, punând probleme deosebite la nivel global, cu consecințe majore în declanșarea unei crize alimentare.” În continuare este prezentată situația agriculturii în contextul schimbărilor climatice pentru a se sublinia că „agricultura convențională nu poate asigura securitatea alimentară; agricultura conservativă este un aliat iar agricultura biotehnologică constituie un partener valoros pentru optimizarea producției agricole”. Este pusă în evidență și misiunea cercetării științifice care „trebuie să aibă ca rezultat final inovarea și implementarea în practica agricolă a rezultatelor care conduc la o agricultură durabilă și performantă, capabilă să înfrunte și să diminueze provocările determinate de schimbările climatice globale pentru a contribui la securitatea și siguranța alimentară”. Sunt prezentate mesajele transmise de Lester Brown, președintele Institutului de Politică Planetară, Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură, Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Dominique Ristori, directorul general al Centrului Unit de Cercetări a Comisiei Europene.

Răsfoim mai departe paginile revistei și ne oprim la secțiunea „Noua legislație penală” în care sunt publicate comunicări prezentate la Conferința cu participare internațională „Noua legislație penală: tradiție, recodificare, reformă, progres juridic”. Se pot citi astfel, „Codificarea dreptului penal: între tradiție și mondializare” de Mircea Duțu, „Noua legislație penală. Realizări și unele controverse” de George Antoniu și „Reflecții asupra unor reglementări de aplicare în timp a legii penale prevăzute în noul Cod penal” de Constantin Mitrache.

Cu siguranță că schimbările climatice ocupă un loc prioritar în preocupările contemporane și, aplecându-se asupra temei acad. Dan Bălteanu și Wolfram Mauser scriu despre „Global Change Atlas of the EU Strategy for the Danube Region. A Possible Flagship Project”.

Acad. Alexandru Zub deschide secțiunea „Evocări” cu articolul dedicat Părintelui franciscan Petru Albert plecat de curând dintre noi, un „om al cărții care a publicat un vast corpus de «Omilii doctrinare», urmat de «Sanctorial festiv și ferial» … pedagogic, educativ după cum recomandă ordinul monahal căruia îi aparținea”. Prof. dr. Leonida Gherasim, membru de onoare al Academiei Române, scrie despre acad. Ioan Emil Bruckner la trecerea a o sută de ani de la naștere. (†1980) Dintre trăsăturile care l-au impus în lumea medicală românească și internațională sunt amintite: „știința în judecată și decizie, respectul și responsabilitatea pentru actul medical, dăruirea și știința pe alții - tineri sau profesioniști formați - fidelitatea pentru școală și viață universitară, creativitatea în proiecte științifice moderne, pasiunea pentru medicina reală, dar și pentru medicină ca știință”. Centenarul nașterii lui George Emil Palade este marcat de articolul Prof. Costin Cernescu, membru corespondent al Academiei Române, în articolul „George Emil Palade: studiile în România”. Prof. Dragoș Lucian Țigău scrie despre legăturile dr. Nicolae Kretzulescu cu Școala Comercială din București, școală la a cărei înființare a contribuit, căreia i-a acordat o atenție aparte îndeosebi când a fost ministru al Justiției, Cultelor și Instrucțiunii Publice.

La rubrica „In memoriam” este prezentată personalitatea științifică a prof. univ. ing.dr. Adrian Rusu (1946-2012) care s-a stins din viață în această lună.

Revista se încheie cu rubricile cunoscute „Cronica vieții academice” și Apariții la Editura Academiei.
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006