Nr. 4; aprilie, Anul XXIII; nr. 270

Primele pagini ale actualului număr al revistei sunt dedicate Zilei Academiei Române sărbătorită în acest an, cum scrie acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, într-un mod oarecum diferit - „expunerea unor comunicări legate de istoria Academiei Române”. Anticipând, președintele Academiei, a amintit de perioadele „de glorie dar și de cele de dificultăți", felul în care a supraviețuit și a renăscut, cum astăzi încearcă să-și îndeplinească misiunea de promotor al științei, dar și de școală, „pentru că avem doctorat care pregătește specialiști în multe domenii”.

Scriind despre „Rosturile naționale ale Academiei Române”, acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române , face un amplu excurs istoric la finalul căruia amintește că, pe lângă cercetările fundamentale ce acoperă o arie tematică vastă din toate domeniile științei, Academia se implică și în viața socială „aducând o contribuție importantă la soluționarea unor necunoscute sau a unor teme de mare însemnătate”. Instituție de excelență, Academia Română, „un adevărat creier al națiunii”, „are obligația să nu rămână pasivă, ci să-și spună un cuvânt nepartizan, exprimând interesele generale și opțiuni corespunzătoare bunului mers al lucrurilor și nu al unor interese singulare, având constant imaginea optimistă dar și competentă a unei evoluții ascendente a României”.

Acad. Eugen Simion reia discuția privind identitatea românească cu referiri critice la teoriile care s-au emis până acum, pentru apune în evidență ideea că „românii formează o națiune coerentă, o națiune culturală și filosofia lor de existență este complexă, cu virtuți și păcate ca oricare alta”. Sintetizând, „românul este fundamental un spirit european din Răsărit, cu o puternică rădăcină mediteraneană…un om care a trecut mereu printr-o istorie rea, de aceea a devenit tolerant și vigilent și a practicat în relațiile cu alții o diplomație bazată pe omenie și răbdare”. Sub titlul „Academia Română și Transilvania. Elogiul limbii române”, acad. Ioan-Aurel Pop atrage atenția asupra faptului că: „Fiind elita spirituală a națiunii, Academia incumbă o verticalitate morală impecabilă și un nivel intelectual de cea mai intelectual de cea mai înaltă ținută, în toate domeniile … Dar, după cum a voit fondatorii, suntem condamnați pentru eternitate, printr-o dulce sentință definitivă să creștem și să înălțăm limba română, patria noastră comună, a tuturor”.

În continuare, sunt publicate alocuțiunile acad. Ionel Haiduc, Mihai Ecobici și ÎPS Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române și acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române rostite cu prilejul dezvelirii memorialului și a lansării lucrării cu același generic: „1948 - Marea dramă a Academiei Române”.

În paginile următoare sunt publicate comunicările susținute la dezbaterea științifică „Revizuirea Constituției” desfășurată în Aula Academiei Române. Grupajul se deschide cu articolul „Nici o majoritate nu este deasupra legii și deasupra Constituției” semnat de Traian Băsescu, președintele României, o pledoarie pentru un regim democratic în virtutea căreia „nicio majoritate nu este deasupra legii și deasupra Constituției”. Crin Antonescu, președintele Senatului României este de părere că revizuirea Constituției trebuie să fie făcută „pentru cetățeanul român, european al secolului XXI-lea”. Articolele care urmează sunt semnate de specialiști în domeniu și dezbat la obiect o serie de aspecte concrete care ar trebui să fie luate în seamă la elaborarea Constituției: „Revizuirea Constituției economice a României”, de Simina Tănăsescu; „Revizuirea constituției: între tradiție,integrare, modernizare” de Mircea Duțu; „Probleme privind revizuirea principiilor generale ale Constituției României și a dispozițiilor comune în materia drepturilor și libertăților fundamentale” de Dan Claudiu Dănișor; „Revizuirea constituțională în țările Uniunii Europene” de Didier Maus și „Scopul revizuirii Constituției: consolidarea democrației” de Ioan Alexandru.

Acad. Păun Ion Otiman, prof. univ. Cornel Ionescu și prof. univ. Emil Digna semnează o amplă prezentare a proiectului de studii postdoctorale în economie, program de formare continuă a cercetătorilor de elită SPODE, cofinanțat din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), 2007-2013, desfășurat în perioada 1 martie 2010 - 28 februarie 2013, având Academia Română în calitate de aplicant iar ca parteneri naționali, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Cu „Stadiul cunoașterii, prospectării și valorificării gazelor de șist”, acad. Cristian Hera motivează necesitatea unei dezbateri științifice la nivel academic dedicate acestei teme atât de viu dezbătută în ultima vreme: „Consider că este datoria Academiei Române să contribuie, prin valorificarea cunoștințelor specialiștilor de prestigiu din țară și din afara hotarelor României, la cunoașterea prospectării și valorificării unor noi surse de energie, inclusiv ale celei rezultate din argilele gazifere și a măsurilor ce se impun pentru protecția și păstrarea unui mediu sănătos.” La încheierea lucrărilor dezbaterii, vicepreședintele Academiei Române și-a exprimat speranța în comunitatea științifică europeană și mondială care „va avea capacitatea să dezvolte studiile cunoașterii și ale găsirii unor noi soluții pentru asigurarea unor surse de energie, energie curată, atât de necesare progresului omenirii”.

Secțiunea „Evocări” este consacrată poetului Nichita Stănescu de la a cărui naștere s-au împlinit, la 31 martie 2013 optzeci de ani, prilej cu care la Ploiești a fost organizată o sesiune omagială. Acad. Marius Sala, vicepreședinte al Academiei Române, își exprimă gândurile despre Nichita într-o aleasă și pentru unii surprinzătoare împletire cu trimiteri la Ahile, îndeosebi la discursurile în care legendarul erou trăiește „la fel de intens ca prin faptă”, cum observa Petre Creția. Acad. Solomon Marcus face pentru prima dată în literatura consacrată lui Nichita o referire la „eminescianismul” său. O face într-o desfășurare amplă subtil orchestrată spre „un orizont cultural total”, câtă vreme „azi, nici un domeniu al culturii, al științei, nu-și mai este suficient sieși; are nevoie de metabolismul cu restul lumii”. Într-un fel, așa a fost mereu, dar acum este pregnant repunând în discuție relație verbele „a scrie” și „a gândi”, scrisul fiind pentru Nichita „un mod de a încetini gândirea,/ un mod primitiv de a înțelege, de a opri/ mișcările gândului.” Tot din „Oul și sfera” se decupează și o obsesie a formei, poetul mărturisind că „Nu pot să mănânc decât forme/ scoarțe, învelișuri și atât”. Mai departe, distinsul matematician găsește cum „cuvintele sunt pentru timp ceea ce canalul este pentru mesaj și tot urmărind cu acribie destinul cuvintelor în poezie ajunge ca la un liman în versurile: „Poezia folosește cuvintele din disperare. Nu se poate vorbi despre poezie ca despre o artă a cuvântului”. În aceste versuri, Solomon Marcus reliefează o altă idee a gândirii marelui poet, „tendința anticonceptuală a poeziei” și de aici observații demne de reținut despre posibile noi relații cu știința.

La despărțirea de acad. Mircea Petrescu Dâmbovița, acad. Alexandru Zub îi evocă personalitatea marelui arheolog care și-a înscris numele în istoria științei și nu mai puțin în amintirile atâtor generații de specialiști.

În continuare, ÎPS Andrei scrie despre Părintele Sofian Bughiu ca „un luminător din perioada «marelui întuneric»”. Este evocat grupul „Rugul aprins” la care participau unii dintre cei mai distinși intelectuali ai anilor interbelici. Citind, te întrebi cu autorul dacă mai sunt asemenea cărturari. „numai Dumnezeu știe câți dintre cărturari mai au asemenea preocupări. Totuși mai există.” Tot în secțiunea „In memoriam” este prezentată personalitatea academicianului Paul Dan Cristea care s-a stins din viață în această lună.

După obișnuință, ultimele pagini sunt dedicate prezentării manifestărilor academice ale lunii și a celor mai noi apariții la Editura Academiei Române.
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006