Nr. 4; APRILIE, Anul XXIV; nr. 282

     
 

CUPRINS

 
     
SUB CUPOLA ACADEMIEI Pag.
 

ADUNAREA GENERALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE - 8 aprilie 2014
 

5
 

Ionel Haiduc, Dare de seamă la sfârșit de mandat
 

6
 

Alegerea președintelui Academiei Române
 

12
 

Ionel Valentin-Vlad, Un proiect de conducere a Academiei Române în anii 2014-2018
 

13
 

ADUNAREA GENERALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE - 24 aprilie 2014
Alegerea vicepreședinților și a secretarului general ai Academiei Române pe anii 2014-2018
 

17
ZIUA ACADEMIEI ROMÂNE - ZIUA UȘILOR DESCHISE  
 

Dan Berindei, Academia în societatea românească
 

22
MONAHISMUL ORTODOX ROMÂNESC  
  Nicolae Edroiu, O lucrare reprezentativă a istoriografiei românești: Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare
 
27
  PF Daniel, Mănăstirile ortodoxe - oglinzi ale transfigurării omului și universului
 
29
 

ÎPS Ciprian, Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare
 

31
SESIUNEA COMEMORATIVĂ NICOLAE CAJAL  
 

Maya Simionescu, O viață închinată oamenilor și omeniei
 

33
 

Costin Cernescu, Tribut profesorului Nicolae Cajal la zece ani de la dispariție
 

35
 

Vasile Stănescu, La împlinirea a zece ani de la plecarea în eternitate a academicianului Nicolae Cajal
 

37
 

Irina Cajal-Marin, Pasiunea pentru știință - un mod de viață
 

40
 

Oswald Hörer, Profesorul Nicolae Cajal - un promotor al progresului tehnic
 

41
 

Ștefan Constantinescu, Un inspirator de echilibru și înțelepciune
 

42
 

Aurel Vainer, Academicianul Nicolae Cajal - un om înzestrat cu multe daruri
 

44
PANTEONUL ROMÂNIEI  
 

Păun Ion Otiman, Panteonul României - un proiect nerealizat (deocamdată)
 

46
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE  
 

Cristian Hera, Contribuții ale Academiei Române la cercetările integrate din Bazinul Dunării
 

48
 

Nicolae Panin, Crearea infrastructurii de cercetare în regiunea Dunării și a Mării Negre
 

52
 

Ionel Haiduc, Aniversarea a 60 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
 

56
 

Mircea Duțu, Șase decenii de cercetare științifică în domeniul dreptului
 

58
 

Radu Rey, Munții României - o „cheie” a unui viitor durabil
 

65
 

Ioan Agapi, Sinteza dezbaterii naționale cu tema „Munții României în perspectiva anilor 2014-2020”
 

68
EVOCĂRI  
 

Alexandru Surdu, Constantin Brâncoveanu și Cetatea lui Dumnezeu
 

70
 

Alexandru Zub, Brâncoveanu la tricentenar
 

73
 

Alexandru Zub, Charles Olivier-Carbonell
 

76
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 79
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 81
     
GHID PENTRU AUTORI 83
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006