Nr. 5; MAI, Anul XXIV; nr. 283

     
 

CUPRINS

 
     
SUB CUPOLA ACADEMIEI Pag.
 

Răzvan Theodorescu, Artele vizuale în Academia Română
 

5
 

Violette Rey, Robert Ficheux, ou l’amour des paysages roumains
 

7
PERSONALITĂȚI ALE CULTURII ROMÂNEȘTI  
 

Alexandru Surdu, Afinități elective între Noica și Blaga
 

10
NOUA LEGISLAȚIE PENALĂ  
  Mircea Duțu, Noua legislație penală în ecuația cercetării științifice
 
14
  George Antoniu, Noua lege penală. Tradiție și reformă
 
22
 

Alexandrina Șerban, Răspunderea penală a funcționarului public în noul Cod penal
 

25
 

Tudor Avrigeanu, Constantele dreptului penal? Hans Welzel și Vintilă Dongoroz
 

29
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Vasile Ghețău, Populația celor opt regiuni de dezvoltare – o abordare prospectivă
 

32
 

Ioan Alexandru, Scopul revizuirii constituției: consolidarea democrației
 

41
 

Nicholas Dima, Conflictul din Ucraina, Occidentul și România
 

48
JURNAL DE CĂLĂTORIE  
 

Păun Ion Otiman, Vizită la Vatican. Audiența Papei Francisc
 

54
 

Victor Spinei, Periplu cultural iberic
 

57
MANIFESTĂRI CULTURALE  
 

Marius Dobre, Simpozionul național „Constantin Noica”
 

65
ANIVERSĂRI  
 

Alexandru I. Bădulescu, Academicianul Ștefan Ștefănescu – 85 de ani de la naștere
 

68
EVOCĂRI  
 

Alexandru Zub, Cicerone Ionițoiu, memorialist și istoric al opresiunii comuniste
 

70
PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL  
 

*** Comisia Academiei Române pentru peisaj cultural
 

73
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 75
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 77
     
GHID PENTRU AUTORI 79
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006