Nr. 6 - 7; IUNIE - IULIE, Anul XXIV; nr. 284 - 285

     
 

CUPRINS

 
     
COMEMORARE MIHAI EMINESCU Pag.
 

Ionel-Valentin Vlad, 125 de ani de moștenire culturală lăsată de Mihai Eminescu
 

5
 

Dan Berindei, Eminescu - ziarist
 

7
 

Ioan-Aurel Pop, Eminescu și străinii - o reconsiderare
 

9
 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Mihai Eminescu - patriot român și om universal
 

13
 

Mihai Cimpoi, 125 de ani după/cu Eminescu
 

15
 

Mircea Dumitru, Cum gândim azi, cu Eminescu, traducerea și tălmăcirea Operelor filosofice
 

17
 

Gabriel Marilen Pirtea, Eminescu, cel de ieri și de astăzi Emblemă a culturii românești, de 125 de ani
 

20
ANUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU  
 

Dan Berindei, Vizionarul, înțeleptul și realistul Brâncoveanu
 

24
 

Răzvan Theodorescu, Un veac valah între martiri și trădări
 

27
 

Marius Porumb, Arta brâncovenească din Transilvania
 

32
 

Vasile Vasile, Procesul de românire a cântărilor de strană de la Filothei sin Agăi Jipei la Anton Pann
 

35
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE  
  Alexandru Surdu, Spiritualitate românească și noblețe în Maramureș
 
47
RELAȚII INTERACADEMICE  
 

Vizita doamnei Hélène Carrère d’Encausse și a domnului Gabriel de Broglie la Academia Română
 

51
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

Cristian Hera, Responsabilitate pentru evoluția viitoare a omenirii
 

52
 

Cristian Hera, Ziua Mondială a Mărilor și Oceanelor
 

55
 

Cristian Hera, Prevenirea și combaterea deșertificării și secetei în contextul schimbărilor climatice globale
 

57
PERSONALITĂȚI ACADEMICE  
 

Valeriu Cotea, Monseniorul Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit de București - septuagenar
 

61
 

Horia Scutaru-Ungureanu, Istorie pentru eternitate - Mihail Bălănescu
 

64
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Mihail Bălănescu, Exemplu de valorificare industrială a rezultatelor din activitatea de cercetare-dezvoltare
 

68
 

Ioana Bogdan, Peisaj cultural - patrimoniu în Europa și România
 

72
ISTORIE  
 

Constantin Petolescu, Tropaevm, Complexul comemorativ de la Adamclisi și orașul roman
 

77
EVOCĂRI  
 

Onofrio Cerbone, Ernesto De Martino și cultura românească
 

86
 

Petre Dan-Străulești, Principele-filosof Dimitrie Cantemir, primul academician român
 

91
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 99
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 104
     
GHID PENTRU AUTORI 107
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006