Nr. 8 - 9; AUGUST - SEPTEMBRIE, Anul XXIV; nr. 286 - 287

     
 

CUPRINS

 
     
SENATUL ROMÂNIEI - SESIUNE SOLEMNĂ Pag.
 

Ionel-Valentin Vlad, 150 de ani de la constituirea Senatului României și de la instituționalizarea sistemului parlamentar bicameral în România
 

5
ISTORIE ȘI TRADIȚIE ÎN SENATUL ROMÂNIEI  
 

Dan Berindei, Senatul în istoria României
 

7
 

Mircea Duțu, Senatul României - for de exprimare a elitelor naționale
 

10
 

Ioan Alexandru, Bicameralismul parlamentar
 

16
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI LA MOMENT ANIVERSAR  
  Ionel-Valentin Vlad, Universitatea din București și Academia Română la 150 de ani
 
20
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

Cristian Hera, Congresul anual al Asociației Medicale Române, eveniment de prestigiu
 

22
 

Răzvan Theodorescu, Constantin Brâncoveanu, un model princiar
 

23
 

Solomon Marcus, Creierul uman: o veche cunoștință și o permanentă mirare
 

26
 

Mircea Duțu, Dreptul la mediu în paradigma drepturilor umane fundamentale
 

33
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE  
 

Alexandru Surdu, De la caligrafie la Filocalie
 

38
OPINII  
 

Emilian M. Dobrescu, Elemente pentru construcția unui nou model educațional
 

43
PERSONALITĂȚI CULTURALE  
 

Alexandru Zub, O restituție istorico-memorială de prestigiu: Gheorghe Boldur-Lățescu
 

47
PROIECTE ACADEMICE  
 

Păun Ion Otiman, Dan Dubină, Teme academice - proiect de extensie academică al Filialei Timișoara a Academiei Române
 

50
 

Valeriu D. Cotea, O carte-bilanț: Proiecte și teme academice. Retrospectivă 2006-2014
 

53
 

Constantin Dropu, O lucrare care confirmă
 

55
INSTITUTE ALE ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Horia-Nicolai Teodoresu, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române
 

58
ISTORIE  
 

Octavian Roske, Radu Ciuceanu, Daniel Barbu, Condiția monumentului sub regimul comunist 1980-1985
 

60
 

Alexandru Porțeanu, O semnificativă instituție politică românească din 1914 privind Transilvania
 

68
EVOCĂRI  
 

Zeno Gârban, Petre Spânul - la un moment de tranziție metodologică pentru cercetarea științifică în biologia agricolă și medical-veterinară
 

72
 

Petre Dan-Străulești, Petre P. Negulescu, președinte al Adunării Deputaților
 

76
 

Robert Păiușan, Pe marginea unui (nou) proiect Manoilescu
 

83
 

Mihaela Dragu, Maria Rafailă, Radu Bălescu - „Un mare savant și un mare umanist“
 

85
IN MEMORIAM  
 

Dan Hăulică (1932-2014)
 

89
 

ÎPS Nicolae Corneanu (1923-2014)
 

90
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 91
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 93
     
GHID PENTRU AUTORI 95
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006