Numere anterioare

ACADEMICA 2015

OCTOMBRIE

Nr. 10  

Octombrie 2015, Anul XXV, 300

     
     
SUB CUPOLA ACADEMIEI Pag.
 

Ioan-Aurel Pop, Educația europeană prin manuale de istorie
 

5
 

Dumitru Murariu, Adaptări ale biodiversității la schimbările climatice
 

11
 

Mircea Duțu, Noua doctrină administrativistă și codificarea dreptului administrativ român
 

15
PAGINI DE FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ  
 

Alexandru Surdu, Ondulațiunea universală și sufletul românesc
 

21
ACADEMIA ROMÂNĂ 1866-2016  
 

Păun Ion Otiman, Andrei Mocioni și Vincențiu Babeș - membri fondatori ai Academiei Române din Banat
 

27
OPINII  
 

Alexandru Boboc, «Homo oeconomicus» în perspectiva filosofiei culturii
 

32
ISTORIA ROMÂNIEI  
 

Alexandru Porțeanu, În întâmpinarea Centenarului Marii Uniri a României Moderne (2018-2020)
 

39
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Nicolae Florea, Solul, resursă naturală globală, indispensabil pentru viață
 

42
INSTITUTE ALE ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Crișu Dascălu, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timișoara
 

48
EVOCARI  
 

Alexandru Zub, Kogălniceanu, mereu actual
 

51
 

Vasile Vasile, Reflectarea martirajului Sfinților Brâncoveni în creația populară
 

53
IN MEMORIAM  
 

Mircea Ioan Valentin Săndulescu (1933-2015)
 

75
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 76
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 79
     
GHID PENTRU AUTORI 83
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006