Numere anterioare

ACADEMICA 2017

APRILIE

Nr. 4  

Aprilie 2017, Anul XXVII, 318

     
     
ZIUA ACADEMIEI ROMÂNE Pag.
 

Ionel-Valentin Vlad, 150 de ani de la formarea Societății Academice Române. 150 de ani de la întemeierea Bibliotecii Academiei Române
 

5
 

Călin Popescu-Tăriceanu, Rolul central al Academiei Române în construcția socială și politică a societății
 

14
 

Liviu Dragnea, Celebrarea Academiei Române - celebrarea conștiinței noastre naționale
 

16
 

Preafericitul Părinte Daniel, Academia și Biserica la ceas aniversar
 

19
 

Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, Academia Română - pilon al societății moderne
 

22
 

Sergiu Nistor, Academia Română - coagulant al energiilor naționale
 

23
 

Pavel Năstase, Academia Română - reper al societății
 

25
 

Ionuț Vulpescu, Biblioteca Academiei - primii 150 de ani
 

27
 

F. G. Filip, Biblioteca Academiei Române în Societatea Cunoașterii
 

29
 

Gheorghe Duca, Două centre de excelență ale cercetării
 

37
ION I. AGÂRBICEANU - PRECURSOR AL FIZICII  
 

Ionel-Valentin Vlad, Ion I. Agârbiceanu - profesor, creator și organizator în știință la frontiere în România
 

39
 

Nicolae-Victor Zamfir, Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) Stadiul implementării și programul științific
 

42
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

Mugur Isărescu, România în Uniunea Europeană
 

45
 

Aurel Iancu, "România și aderarea la zona euro" - un studiu programatic de mare actualitate și de interes public
 

48
 

Victor Voicu, Templul se dărâmă cu uneltele făurite în interiorul său!
 

51
 

Ioan-Aurel Pop, "Războiul informațional" și centenarul Marii Uniri
 

53
OPINII  
 

Alexandru Zub, Mondialism și interes național, pe marginea unei dezbateri în curs
 

59
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Adrian Niță, Interpretarea teoriei individualității la Constantin Noica
 

61
 

Dorin Sarafoleanu, Medicina românească și calitatea vieții
 

66
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 69
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 71
     
GHID PENTRU AUTORI 73
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006