Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

„Din secretele peisajului românesc - Arheologie aeriană” a fost genericul expoziției deschise, între 10-13 mai, în sala de expoziții a Bibliotecii Academiei Române, organizată de Institutul de Arheologie și Istorie a Artei din Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul „Vasile Pârvan” din București, institute ale Academiei Române. 
Expoziția a fost organizată în cadrul programului Cultura 2000, proiectul Peisaj european - trecut, prezent, viitor

Cu acest prilej s-a desfășurat o masă rotundă cu tema „Utilizarea fotografiilor aeriene pentru repertorierea siturilor arheolgice”, în parteneriat cu specialiști din Marea Britanie: dr. Robert Bewley, Criss Masson, Rog Palmer și Peter Home. 

Din discuții s-a desprins necesitatea începerii cercetării sistematice, continue cu ajutorul fotografiilor aeriene, a teritoriului național pentru a alcătui un atlas arheologic digital, cu o documentație specifică pentru fiecare site identificat. 

In acest scop, trebuie creat un laborator de arheologie aeriană prin colaborarea dintre cercetătorii institutelor de specialitate din București, Iași și Cluj. 

Rezultatele cercetărilor vor fi un temei pentru elaborarea strategiei cercetării în domeniul arheologiei, al studiilor privind dezvoltareai istorică a celor ce au trăit pe teritoriul României; totodată, se vor putea lua măsuri eficiente de protecție a arilor arheologice, mai cu seamă în condițiile în care sunt amenințate de transformările prilejuite de evoluțiile economice care au loc. 
Rezultatele cercetărilor de până acum făcute de S. Lambrino în1939 și ulterior de P. Alexandrescu (în zona Histria), Al. Ștefan (în zona Dobrogea și Transilvania) și I.O.M. Bogdan Cătăniciu (în Banat, Muntenia și Valurilre lui Traian din Dobrogea) sunt doar un început de drum și se cer continuate.

Imagini din expoziție