Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 

„Acad. Liviu Constantinescu a fost un savant în adevăratul sens al cuvântului, un om care a îmbinat priceperea și rigurozitatea științifică și a lăsat, fără îndoială, repere importante în cunoașterea structurilor adânci ale teritoriului românesc. A fost, în același timp un educator, remarcabil profesor și un excelent diriguitor de activitate științifică.” Așa l-a caracterizat acad. Mircea Săndulescu, care a succedat acad. Liviu Constantinescu la președinția Secției de Științe Geonomice,  în cadrul unei sesiuni științifice, desfășurată în ziua de 8 octombrie 2004, organizată de Secția de Științe Geonomice a Academiei Române și consacrată împlinirii a 90 de ani de la nașterea distinsului om de știință, un model de performanță științifică și demnitate intelectuală.

Absolvent al Facultății de Științe din București, acad. Liviu Constantinescu și-a luat doctoratul, în 1941, cu teza „Potențiale disruptive în vapori de hidrocarburi”. A urmat treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie, unde a fost și prorector între 1969-1971, și la Universitatea București. Paralel, a desfășurat o bogată activitate științifică, fiind directorul fondator al Observatorului Geofizic Surlari, cercetător și șef al Secției de Geofizică la Institutul de Fizică al Academiei Române, cercetător și șef al Secției de Geofizică aplicată la Institutul de Geologie, Geofizică și Geografie al Academiei Române, șef al Secției de Geofizică Aplicată și al Secției de Seismologie, director adjunct al Centrului de Cercetări Geofizice. A adus contribuții de mare valoare în gravimetrie și prospecțiuni gravimetrice, asupra cadrului conceptual modern al tratamentului datelor de observație ale câmpurilor geofizice, distribuției și variațiilor în timp ale câmpurilor geofizice potențiale. De o valoare deosebită sunt și contribuțiile în domeniul seismologiei și seismotectonicii( mecanismul focal de producere a cutremurelor de pământ, harta seismologică a teritoriului românesc). Rezultatele acestor cercetări sunt cuprinse în peste 100 de cărți, studii, articole apărute în țară și peste hotare. În semn de prețuire a calităților sale științifice și morale a fost ales membru al unor prestigioase instituții științifice naționale și internaționale științifice. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1963 și titular în 1990, iar între anii 1990-94 a fost președintele Secției de Științe Geonomice. În 1992 a susținut discursul de recepție cu tema „Sinergismul în cercetările geonomice”.

Am sintetizat, cât a fost cu putință, activitatea științifică a acad. Liviu Constantinescu pentru a putea înfățișa verticalitatea sa intelectuală și morală, la care s-au referit pe larg toți cei care au susținut comunicări. Și aceasta pentru că acei ani au fost, mare parte din ei, cei ai dictaturii comuniste, când hotărâtor în aprecierea unui specialist era faimosul „dosar”. Trebuie să spunem că acad. Liviu Constantinescu nu doar că nu a fost membru de partid, dar atât cât i-a stat în puteri, a ajutat pe cei care erau trecuți, sub diferite forme, pe cine știe ce „liste negre”.

În comunicările susținute de:

  • Dr. Ing. Marius Visarion, membru corespondent al Academiei Române, acad. Radu Dimitrescu -Academicianul Liviu Constantinescu - viața și opera

  • Dr. Ing. Dorel Zugrăvescu, membru corespondent al Academiei Române - Academicianul Liviu Constantinescu, așa cum l-am cunoscut

  • Prof. dr. Ing. Paul Georgescu - Profesorul Liviu Constantinescu, mentor al generației de geofizicieni

  • Ing. geofizician  Alexandru Soare, directorul Observatorului Geomagnetic Național Surlari - Profesorul Liviu Constantinescu, întemeietorul Observatorului Geomagnetic Național Surlari

au fost înfățișate, pe larg, contribuțiile științifice al distinsului savant și profesor, rămas în istoria științei și nu mai puțin în memoria celor care au avut privilegiu de a-i fi studenți și colaboratori, azi personalități de prestigiu și formatorii noilor generații de specialiști. De aceea, cum a spus ing. Al. Soare Observatorul Geomagnetic Național de la Surlari va purta de acum înainte numele academicianului Liviu Constantinescu.

Au participat acad. Marius Iosifescu, vicepreședinte al Academiei Române, membri ai Academiei Române, cadre didactice universitare, specialiști și cercetători, care au ținut să-și exprime omagiu și recunoștința pentru acad. Liviu Constantinescu.