Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 

Pe data de 18 octombrie 2004 s-a desfășurat la București seminarul internațional "Viziuni asupra domeniului Știința și Tehnologia Informației (IST), provocări si neajunsuri pentru țările membre ale UE si pentru țările candidate in atingerea obiectivelor stabilite la Lisabona pentru anul 2010".

Seminarul a fost organizat, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, de către Academia Romana prin Forumul pentru Societatea Cunoașterii și proiectul internațional ROINTERA (Integrarea comunității științifice românești în Spațiul European de Cercetare), coordonat de Academia Română si execurtat de un consorțiu din care mai fac parte MEC, AMCSIT POLITEHNICA, INID, Camera de Comerț și Industrie, IPA, Western IQ, în colaborare cu Institutul pentru Studii Prospective și Technologice (IPTS) Sevilla al Centrului de Cercetări Comune (JRC) din cadrul Directiei Generale a Comisiei Europene.

Manifestarea a avut drept scop să prezinte perspectivele Spațiul European de Cercetare (ERA), rezultatele unor studii de foresight, recomandarile Grupului consultativ al Comisiei Europene privind societatea informationala (ISTAG) și să evalueze stadiul pregătirii țărilor nou asociate din Europa Centrală și de Sud Est, inclusiv România, pentru a participa la ERA.

La seminar sau participat cca. 85 de specialiști înregistrați din România și din alte 12 țări europene (Anglia, Bulgaria, Cehia, Estonia , Italia, Malta, Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Spania si Turcia) . Au fost susținute expuneri de către reprezentanți ai IPTS Sevilla , PREST Manchester si ISTAG precum si 10 informări de stadiu din țările UE sau în curs de aderare. Din România au fost prezentate două expuneri din partea Forumului pentru Societatea Cunoașterii al Academiei Romane , două expuneri din partea proiectului ROINTERA , o expunerea din partea Ministerului Educației și Cercetării.

Lucrările seminarului pot fi consultate pe: