Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

140 de ani de la înființarea Senatului României 

Alexandru Ioan Cuza, promulga în 3/15 iulie 1964 „Statutul desvoltător al Convenției de la Paris” prin care se constituia Corpul Ponderator, întrunit în prima sa ședință în luna decembrie a aceluiași an. La 6 decembrie 1864, în Răspunsul la Mesajul Tronului se sublinia că „Senatul nu va pierde niciodată din vedere că misiunea sa cea mai importantă este aceea de a menține echilibrul între puterile Statului, precum și de a apăra, pentru a le întări, pactul fundamental și libertățile noastre publice.”

La cea de a 140-a aniversare, Academia Română și Senatul României au organizat o sesiune omagială, prilej de rememorare a istoriei, de a  descifra din noianul evenimentelor, câte și cum au fost,  pe cele generatoare de progres, ce dau puterea necesară împlinirii atât de fireștilor speranțe de demnitate. Cu deosebire au fost evocate momentele care reliefează rolul pe care această instituție l-a avut și îl are în modernizarea statului, democratizarea societății românești, pentru promovarea unei imagini reale a României între-o Europă Unită și într-o lume care se globalizează. Au fost evocate mari personalități, rămase pentru de-a pururi modele de conștiință națională, de fericită și atât de rară îngemănare a vorbelor înaripate cu fapte ziditoare de istorie. Au fost prezentate lucrările „Istoria Senatului României” și „Discursuri și dezbateri parlamentare 1864-2004”, câteva exemplare fiind donate Academiei.  

Alte imagini ...

În cadrul sesiunii  au fost înmânate medalia jubiliară „140 de ani de la înființarea Senatului” și cele două cărți următoarelor personalități: acad. Dan Berindei, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie, acad. Maya Simionescu, acad. Florin Filip, acad. Marius Iosifescu și acad. Gheorghe Vlăduțescu, vicepreședinți ai Academiei Române, acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române, dr. Florin Constantiniu, membru corespondent al Academiei Române și prof. univ.  dr. Ioan Scurtu.

Sub necesarul semn al echilibrului 

În deschidere, acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, a amintit că Academia a fost înființată la doar câțiva ani după Senat și că, de-a lungul timpului, cele două instituții fundamentale au colaborat în temeiul respectului și încrederii. Camera Superioară a Parlamentului a beneficiat de competența și prestigiul unora dintre cei mai distinși membrii ai Academiei Române, care au fost membrii sau  președinți ai senatului, au participat la lucrări, au propus legi, pe care, uneori, au reușit să le impună. Ei au fost: Nicolae Kretzulescu, Dimitrie Sturdza, Nicolae Gane,  Petre S. Aurelian,  Th. Rosetti,  Niculai Costăchescu,  Alexandru Lapedatu, Nicolae Iorga. P.S. Aurelian și Alexandru Lapedatu au ocupat, pe timpul mandatului lor, concomitent funcțiile de președinte al Senatului și al Academiei Române.

Au fost apoi  mari oameni politici membri ai Academiei: Ion C. Brătianu, Ion I. C Brătianu, Constantin C. Arion, Iuliu Maniu, Constantin C. Angeelescu, Gheorghe Tătărescu, Vespasian V. Pella,  Spiru Haret, patriarhii Miron Cristea și Nicodim Munteanu ș.a.  În conformitate cu prevederile Constituției, începând din 1923, președinții Academiei Române au fost senatori de drept: Iacob C. Negruzzi, Emil Racoviță, Ioan Bianu, Ludovic Mrazec, Alexandru Lapedatu, Constantin Rădulescu Motru, Ion TH. Simionescu, Dimitrie Gusti și Andrei Rădulescu.

Trecută în istorie, activitatea academicienilor-senatori a rămas ades reper și să amintim doar, legile inițiate de Spiru Haret și Constantin c. Angelescu de așezare pe baze solide a învățământului românesc. În cursul dezbaterilor, academicienii-senatori au propus soluții privind dezvoltarea unor ramuri ale economiei naționale, a inițiat și susținut măsuri pentru promovarea științei și culturii sau și-au argumentat imbatabil puncte de vedere în unele probleme grave ale politicii externe a României.

Buna colaborarea dintre cele două instituții continuă și azi, unele dintre cele mai recente documente apoptă fiind Legea privind retrocedarea pădurilor și Legea recuperării bunurilor urbane, a clădirilor care au aparținut Academiei. Felicitând membrii Senatului pentru activitatea pe care o desfășoară, acad. Eugen Simion a reamintit că „ nu putem fi o națiune puternică dacă nu suntem, înainte de orice, o națiune culturală.”

Din mesajul transmis de Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, citit de prof. dr. Gheorghe Buzatu, vicepreședinte, reținem „Senatul și-a dovedit de-a lungul vremii responsabilitatea istorică fașă de interesul public. Pe plan intern, a asigurat, în fiecare epocă, legile necesare ordinii, stabilității, prosperității. Circumscrise acestei sfere, considerăm relevante conexiunile dintre primul Corp ponderator și primul Corp Academic, Societatea Literară Română, denumirea dintâi a Academiei Române. După o prezentare  sintetică a activității din ultimii ani, în mesaj se arată că, răspunzând cerințelor  vremii, „Senatul s-a modernizat și a modernizat România, a consolidat dimensiunea constituțională, s-a dovedit flexibil, deschis înnoirilor, viabil, util și rezistent în fața vicisitudinilor.”

Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române, a vorbit despre forul cel mai de seamă al modernității românești, al cărui principiu este și cel Academiei Române de „a aduce echilibru și o linie importantă în știință, în cultură, în toate domeniile de activitate.” Cu acest prilej, Prea Fericirea Sa Părintele Teoctist a amintit de construirea Catedralei Neamului, aprobată de Parlament „care este nu numai a Bisericii Ortodoxe Române, ci a întregului popor.”  Mai presus de toate discuțiile, trebuie să biruiască „credința neamului nostru, a unității lui, a drepturilor lui.”

În cuvântul său, de Mircea Ionescu Quintus, fost președinte al Senatului,  și-a exprimat speranța ca membrii viitorului Parlament își vor „îndeplini mai cu vrednicie îndatoririle, vor fi mai aproape de nevoile oamenilor, atât de multe și îndreptățite și să spele o imagine nefavorabilă și, uneori nedreaptă, în așa fel încât poporul să fie sigur că își are în Parlamentul României reprezentanți adevărați, interesați să îndeplinească legitimele lor dorințe și năzuințe.”

Principiul echilibrului tutelează ambele instituții, făcând posibilă colaborarea în rezolvarea unor probleme fundamentale ale prezentului și viitorului: în Senat, echilibrul( dorit mereu și realizat în funcție de împrejurări) dintre forțele politice; în Academie, echilibrul între diferite domenii ale științei și culturii, între consacrare și cercetare fundamentală. 

Pe principii se fac revoluții, pe afaceri, nu” 

Acad. Dan Berindei a înfățișat o adevărată odisee a instituției senatului în Europa și la noi, cu cei erau pentru înființarea acesteia și cei care se opuneau, pentru a ajunge la lovitura de stat din 2 mai 1864, când Al. I. Cuza a instituit Senatul României, după modelul bonapartist. Senatul era conceput ca o instituție care voia să sprijine opera de reformă a domnitorului și  membrii lui puteau fi numiți sau aleși de domnitor, după „poziția pe care o aveau față de opera de reformă.” După înlăturarea lui Al. I. Cuza, Senatul a mai funcționat până la încheierea misiunii, la 18 martie 1866. Constituția a stabilit existența pe mai departe a sistemului bicameral, dar într-o formă nouă în ceea ce privea Senatul, după modelul Constituției Belgiei din 1831. În această nouă formă, Senatul a ființat peste o jumătate de veac, „Constituția din 1923 accentuându-i caracterul democratic”. În timp, Senatul s-a „afirmat ca o instituție tradițională, care și-a justificat pe deplin existența și utilitatea.”

În continuare, dr. Florin Constantiniu, a pornit de la ideea de „corp ponderator” și matur între cele două  orientări -  spiritul muntenesc, deschis înnoirilor, liberalist și spiritul critic, moldovenesc, mai conservator. S-au confruntat, concepții, idei, personalități și din multele exemple a fost alesă poziția lui Petre P. Carp, „pilduitoare pentru viața politică românească”, chiar dacă, dată fiind complexitatea vieții politice, nu a fost înțeles nici de contemporani și nici de urmași. De la el ne-au rămas aceste cuvinte emblematice: „pe principii se fac revoluții, pe afaceri, nu”. După 1990, opinia publică începe să fie conștiința puterii ei și ar trebui să aleagă  oamenii politici capabili să servească interesul național, care au de învățat mult de la înaintași.

Da, istoria este necesară, este o carte vie și desconsiderarea ei se întoarce, ca pedeapsă, împotriva celor care o ignoră. Cum se știe, în Senat, ca organism reprezentativ al culturii românești, alături de cei aleși, erau și senatorii de drept, despre care a vorbit, pe larg, Ioan Scurtu.  Parlamentul ales în 1939 a fost dizolvat la 5 septembrie 1940, când Carol al II-lea a încredințat puterea generalului Antonescu. După 1946, viața parlamentară și-a reluat activitatea, însă cu o singură cameră - adunarea deputaților. După 1990, Senatul a reapărut pe scena noastră politică, dar fără senatori de drept. Cât de pozitivă sau nu a fost această categorie privilegiată de senatori? Documentele arată că „majoritatea covârșitoare a senatorilor, „cea mai consistentă elită politică”, a oferit acestei instituții nu numai prestigiul propriei lor personalități, ci și abordări profesioniste și de înaltă ținută intelectuală...Instituții reprezentative - cum sunt Biserica, Justiția, Armata, Academia Română, Universitățile - au putut să-și exprime direct punctele de vedere și să vină cu soluții adecvate.”

Abordând tema „Senatul și idealul unității tuturor Românilor”, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, extinzând-o la ambele camere, a prezentat pe larg la trei episoade. Dar, mai întâi o precizare esențială: „în perioada în care a funcționat sistemul bicameral (1864-1940 și 1990-2004), toate problemele fundamentale ale României au fost dezbătute și multe și-au aflat soluționarea în Parlamentul de la București.” Revenind, primul episod a fost cel din decembrie 1916, când Moldova a ajuns să „poarte stindardul luptei întregului popor pentru eliberarea și refacerea țării, devenind nu numai centru al rezistenței românești”. Al doilea, după 1 decembrie 1918, când trebuia ca „România mare să devină și România Nouă, un stat al tuturor cetățenilor, liberi și egali în fața legilor. A urmat anul 1940, când „acțiunea brutală a Moscovei a inaugurat procesul prăbușirii  României Mari.” Atunci, Nicolae Iorga, acest „apostol al neamului românesc” a înaintat un Protest, în care se spune că „nu pot admite ca în orice formă legală să se dea recunoaștere legală în numele statului și poporului român la ceea ce nu este decât o uzurpație determinată de confuzia de noțiuni, firește trecătoare, a unei epoci de criză fără pereche.” Este doar unul dintre multele exemple care au fost analizate cu nuanțări de natură să contribuie la înțelegerea unei atitudini politice pilduitoare.

Și dacă, așa cum s-a spus, mass-media se arată ades interesată doar de aspectele ce umbresc activitatea de azi a Senatului și asta poate părea nedrept, n-ar trebui să fie cu prea mare supărare. E rostul ei și o face spre îndreptare. Dar, trebuie spus, că momentele de referință, personalitățile-model trebuie evocate spre urmare. E și acesta un factor de echilibru, deoarece, așa cum spunea E.A. Freedman, „Istoria este politică în trecut, iar politica - istorie în prezent.”