Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

150 ani de la nașterea lui Henri Poincaré (1854-1912)

Un matematician total

La 29 aprilie 1854, se năștea, la Nancy, Henri Poincaré, într-o familie celebră prin personalitățile pe care le-a dăruit științei și politicii europene. Vărul său, Raymond Poincaré a fost prim-ministru și președinte al Franței (1913-1920), iar fratele său, Lucien, cu doi ani mai mic, fizician, a fost rector al Academiei din Paris. Toți cei trei Poincare au fost membri de onoare ai Academiei Române. 

H. Poincaré s-a orientat cu deosebire spre studiul ecuațiilor diferențiale, teoria generală a funcțiilor, algebră și aritmetică, fizică, matematică și mecanică celestă. Dintre contribuțiile sale mai amintim introducerea în literatura de specialitate a invariantelor aritmetice, integrarea ecuațiilor diferențiale lineare coeficienților algebrici, stabilirea unor raporturi între noile funcții și teoria numerelor, el fiind și cel care a pus bazele topologiei combinatorii. În domeniul fizicii matematice, s-a preocupat de teoria elasticității, opticii, electricității, termodinamicii. Din 1866, s-a dedicat studiului mecanicii cerești, elaborând lucrarea „Probléme des trois corps”, distinsă, în 1889 cu premiul instituit de regele Suediei. Recunoașterea meritelor sale științifice este pusă în evidență de alegerea ca membru al Academiei Franceze de Științe (1887), al academiilor de științe din Berlin, Dublin, Göteborg, Londra, München, Nancy, Paris, Stockholm, Viena, Washington.  În 1909 A fost ales membru de onoare din străinătate al Academiei Române. 

La împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Henri Poincare,  în aula Academiei Române, s-a desfășurat o sesiune omagială, organizată de Secția de Științe Matematice a Academiei Române. După cuvântul de deschidere rostit de acad. Romulus Critescu, președintele Secției de Științe matematice au susținut comunicări E.S. Philippe Ètienne, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în România - „Henri Poincaré, le prècurseur”; acad. Solomon Marcus - „Ipoteză și demonstrație la Poincaré”; Basarab Nicolescu - „Poincaré și imaginația științifică”; Jean Eisenstaedt - „Poincaré și teoria relativității” și Magda Stavinschi - „Toujours Poincarè”.

Savantul 

Viața atât de scurtă a lui Henri Poincaré (a trăit doar 58 de ani) se confundă aproape cu opera sa de o vastitate impresionantă. Pornind de la această idee, acad. Solomon Marcus, căruia îi mulțumim pentru ajutorul dat, a înfățișat pe larg anii de copilărie și adolescență. Am aflat, astfel, că în ciuda constituției sale firave, Henri avea preocupări multiple (a scris o dramă despre Jeanne d’Arc), și-a luat un bacalaureat în literatură și unul în științe. La numai 24 de ani își susținea doctoratul cu o teză despre teoria ecuațiilor cu derivate parțiale. A ținut cursuri de fizică matematică, electricitate, termodinamică, optică, teoria turburenței și de probabilități la Universitatea din Paris. „Pasiunea lui Henri Poincaré a fost mecanica cerească, modul în care mișcarea fiecărei planete este influențată de atracția dintre ea și celelalte planete, precum și de atracția soarelui. Întrebarea fundamentală se referă la stabilitatea sistemului solar. După ce în secolele XVII, XVIII și XIX, cercetările pledau pentru stabilitatea sistemului solar, iar, la noi, Spiru Haret a identificat un factor de instabilitate, problema rămăsese deschisă. Poincaré, constatând că sistemul de ecuații de care depinde rezolvarea problemei nu poate fi investigat cu succes prin metode clasice, cantitative, introduce un nou punct de vedere, calitativ: dacă o ecuație nu poate fi rezolvată, atunci să încercăm să privim proprietățile soluției chiar pe forma ecuației. Tot din această tentativă va extrage și substanța altor teorii, la interferența analizei, algebrei, geometriei și topologiei.”

Basarab Nicolescu a pornit descoperirea funcțiilor fuchsiene, pentru a ilustra rolul imaginației în știință, aceea „iluminare subită” de care povestește savantul fiind, în esență, rodul unei îndelungate munci până acolo  unde „logica obișnuită, asociativă și punctuală poate să ajute manifestarea logicii non-asociative și punctuale.” În termenii concepției lui Ștefan Lupașcu, se poate spune că „Imaginarul și realul se completează unul pe celălalt, într-o relație contradictorie fecundă”, relevând „o realitate mai profundă decât aceea accesibilă organelor de simț.” În acest moment, „ceea ce este activ, devine pasiv și ceea ce este pasiv devine activ.” De aici o interesantă explicație psihologică despre „eul subliminal”, despre înțelegerea realității imaginarului. Considerat ca unul dintre cei patru sau cinci mari matematicieni ai tuturor timpurilor, H. Poncarè rămâne, cum a spus Umberto Bottazzini, „un geniu al matematicii, care a devansat timpul său și care mai surprinde și astăzi prin modernitatea ideilor sale.”

Evocând personalitatea complexă a lui Poincare, Jean Eisendtaedt a insistat asupra unei posibile relații între opera sa științifică și filosofică și teoria relativității a lui Einstein, care recunoștea, în 1906, că „această ipoteză (E=m.c2) este esențial cuprinsă într-o lucrare a lui H. Poincaré, dar pentru mai multă claritate, nu m-am bizuit pe această lucrare.” Era vorba de articolul lui Poincarè „La thèorie de Lorentz et le principe de la réaction”, apărut în anul 1900. Nu se poate spune însă că Poincaré a fost părintele teoriei relativității restrânse, dar ideile sale l-au influențat pe Einstein. 

Filosoful și Omul

Henri Poincaré este important și ca filosof, deși, cum apreciază acad. Solomon Marcus, „Poincaré matematicianul nu l-a urmat totdeauna pe Poincarè filosoful.” Dintre lucrările lui menționăm „Science et mèthode” și „La valeure de la science”. Cum afirma acad. Solomon Marcus, H. Poincaré a distins trei tipuri de ipoteze „cele care pot fi confirmate de experiență, devenind astfel adevăruri fecunde, cele care, fără a ajunge să ne inducă în eroare, pot fi utile, fixându-ne ideile și cele care sunt numai în aparență ipoteze, fiind de fapt definiții sau convenții.” Cele din urmă sunt deosebit de importante în matematică. Acad. Solomon Marcus a accentuat legătura strânsă între ideile lui Poincaré relative la  ipoteză și cele ale lui C. S Peirce privind inducția, deducția și abducția. „Ideile lui Poincare au avut un impact puternic și în România. Haret, Coculescu, Pompeiu, Țițeica, Lalescu, Const. Popovici, Florin Vasilescu, Barbilian, Onicescu, Sergescu, Iacob, Lazăr Dragoș, Aristide Halanay, V. Poenaru, Al. Dimca sunt numai o parte a celor care, într-un fel sau altul, au intrat în raza de acțiune a lui Poincaré. Savantul a fost dublat de scriitor, fiind ales membru  al Secției Literare a Institutului Franței. Încă în 1913, T.Lalescu a publicat în Convorbiri literare un articol despre personalitatea artistică a lui Poincaré.” Și dacă „știința a fost mereu opusă spiritualității, H. Poincaré  a reușit să ne convingă că dimensiunea spirituală a științei nu este neglijabilă, că ea există și este puternică, iar matematica este, în bună măsură, oglinda acestei spiritualități.”

Dr. Magda Stavinschi a vorbit despre Poincare și românii, amintind că trei dintre primii patru români care și-a luat doctoratul la Paris s-au consacrat astronomiei: Spiru Haret, Constantin Gogu și Nicolae Coculescu. Spiru Haret, și-a susținut doctoratul cu teza „Sur l’invariabilite des grands axes des orbites planetaires”. Când Spiru Haret a fost ministrul educației a înființat, în 1908, Observatorul din București, a cărui dezvoltare a fost influențată de modelul francez.  Vom trece peste alte aspecte ale relațiilor româno-franceze din acel timp, pentru a cita cuvintele pe care Spiru Haret le-a făcut în panegiricul prezentat la Academia Română: „Erudiția lui științifică era așa de întinsă și puterea lui de pricepere atât de mare încât își alegea după voie subiectele sale de cercetare și pretutindeni imprima cu aceiași putere semnele geniului său...În prima linie, marea sa scriere „Les methodes nouveles de la mecanique celest” transformă știința cu totul.”

 E.S. Philippe Ètienne, el însuși matematician ca formație universitară, a făcut o caracterizare a personalității intelectuale și morale a lui Poincaré, care „a demonstrat întotdeauna sentimentul datoriei, generozitate și un dezinteres demne de toată admirația.” Dintre calitățile sale intelectuale au fost amintite puterea excepțională de concentrare, memoria ieșită din comun și curiozitatea deosebită. „Henri Poincaré reprezintă ceea ce Franța are mai curat, dezinteresat și mai bun între genii, alăturând extraordinarei sale intuiții, un ascuțit simț al concretului... Nu se poate vorbi despre un astfel de om amintind doar de matematică. Strălucirea sa se datorează curiozității pentru toate științele, pentru fizică, dar și pentru filosofie... Moartea lui Poincarè a venit prea devreme pentru lumea științei, dar a lăsat confraților, elevilor săi, dumneavoastră care sunteți oameni de știință frumusețea și amploarea operei sale... Tradiția lui Poincaré este și tradiția instituțiilor științifice - Școala Normală Superioară, Colege de France, CNST. Îmi permit să spun că și astăzi școala franceză de matematică este la nivel internațional. În acest context, îmi permit să spun că personal, în timpul pe care l-am petrecut în România am luat niște inițiative. De exemplu, șase tineri români, ajutați de mari întreprinderi franceze s-au integrat cu brio la Liceul Louis le Grand, cel mai bun liceu din Franța din acest punct de vedere și la Liceul Fermat din Toulouse.”

Cum peste puțină vreme Excelența Sa va părăsi România, Excelența Sa a ținut să-și exprime bucuria întâlnirii cu membrii Academiei Române, amintind ceremonia în care lui Jean Pierre Serre, laureat al premiului Abel, i s-au înmânat însemnele de membru de onoare al Academiei Române. A mai fost și conferința „Acești Români care au făcut Franța” susținută de Excelența Sa, care „va rămâne ca unul dintre cele mai importante momente din atât de scurta misiune în România.” Au mai fost și alte momente „de bucurie, de mândrie, de îmbogățire intelectuală trăite în Academia Română” și împreună vor fi tot atâtea amintiri de neuitat. Exprimându-și tristețea pentru această despărțire, acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, a apreciat nu doar faptul că E.S. Philippe Ètienne a fost un eminent ambasador al Franței, dar, „chiar din primul moment, un prieten al Academiei Române...cu care ne-am înțeles chiar din prima clipă iar, după câteva săptămâni, am vorbit numai românește.” Mulțumind pentru modul prietenos în care au colaborat, acad. Eugen Simion și-a exprimat speranța că Excelența Sa va răspunde invitațiilor făcute de Academia Română la dezbateri ce îl va interesa.

Vom încheia cu câteva rânduri ale lui Henri Poincaré: „Tot ceea ce nu este gândire este pur neant... istoria geologiei ne arată că viața este un scurt episod  între două morți eterne și, în acest episod, gândirea conștientă este o sclipire în mijlocul unei lungi nopți... Dar această sclipire este totul.”