Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

Nicolae Lupu (1884-1966)
Medicina ca vocație

La împlinirea a 120 de ani de la naștere, acad. Nicolae Lupu a fost omagiat, în ziua de 6 decembrie, în cadrul unei sesiuni comemorative organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române. Cu acest prilej s-a vorbit și despre periodicul Romanian Journal of Internal Medicine, înființat de marele om de știință și ajuns în cel de al 40-lea an de apariție.

Despre viața și opera lui Nicolae Lupu au vorbit acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române, prof. Mihai Coculescu, prorector al Universității de Medicină și Farmacie din București, prof. univ. Sorin Simion, directorul Spitalului Colentina, prof. univ. Alexandru Șerbănescu, prof. univ. Carmen Tănăsescu, dr. Doina Velican, prof. univ. Constantin Ionescu Târgoviște, membru corespondent al Academiei Române, conf. univ. Dan Andrei Gheorghe, secretar științific al revistei Romanian Journal of Internal Medicine, ing. Al. Polihroniade (nepotul lui N. Lupu) și farm. Cornel Dumitrescu.

După absolvirea Facultății de Medicină din București și susținerea tezei de doctorat cu tema „Cercetări asupra acțiunii bacteriale și antitoxice a piocianazei”, Nicolae Lupu și-a continuat specializarea la Berlin, Berna și Paris. Întors în țară a ocupat mai multe funcții, devenind profesor de anatomie patologică și apoi de clinică medicală la Facultatea de Medicină din București, al cărei rector a fost între 1948-53. A pus bazele Institutului de Terapeutică, pe care l-a condus între 1948-66. Preocupările sale științifice s-au orientat asupra studierii bolilor respiratorii, a celor cardiovasculare, a rolului leziunilor vasculare de origine microbiană în patogenia hipertensiunii arteriale, a bolii reumatismale, tifosului exantematic, hepatitei cronice postvirale etc. Întreaga sa activitate științifică și profesorală a făcut să fie considerat și întemeietorul școlii naționale de hematologie. Ca organizator, Nicolae Lupu s-a remarcat prin felul în care a reclădit Clinica Medicală de la Spitalul Colentina, unde s-a îngrijit de tot ce este necesar pentru o optimă desfășurare a activității clinice, fiind, astfel, un precursor al orientării moderne, în care laboratoarele de diferite specializări ocupă un rol important. Profesor respectat și îndrăgit de toți discipolii săi, Nicolae Lupu a făcut din catedră o adevărată școală de medicină internă, cunoscută în țară și peste hotare. În esență, ideea pe care a susținut-o cu tărie a fost că însușirea temeinică a medicinii interne trebuie să fie temeiul educației clinice, indiferent de specialitate spre care se vor orienta tinerii medici.

Comunicările prezentate au evidențiat valoarea contribuțiilor sale științifice, unele de pionierat, au fost evocate momente pe care personalitățile de azi ale medicinii românești le-au petrecut cu cel care odinioară le-a fost Profesor.