Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 
Imagini

Prezentare

COMUNICAT

În ziua în care se împlineau 155 ani de la nașterea marelui nostru poet național, în Sala de Expoziții a Academiei Române a fost lansat primul volum al manuscriselor eminesciene, ediție-faximil (însoțit de un CD), coordonat de Academia Română, tipărit la Regia Autonomă Monitorul Oficial și apărută la Editura Enciclopedică. 
 
Volumul, primul dintr-o serie de 23, cuprinde creațiile poetului din manuscrisul românesc nr. 2254, din perioada studiilor și aceea ieșeană (1866-1878), aflat, ca toate celelalte în colecțiile bibliotecii Academiei Române: piese de teatru (Petru Rareș, Ștefan cel Tânăr; Mira, Andrei Mureșanu, Cel din urmă mușatin, Gruie Sânger, Bogdan-Dragoș, Decebal, Alexandru Lăpușneanu); traduceri (Histrion de Guillom Jerwity,Timon din Atena de Shakespeare); versuri (Ondina, Mortua est, Daiana, fata cea nebună; Iubito, dulce înger, Călin Nebunul; Scrisoarea a II-a; Povestea teiului, Strigoii, Despărțire, Atât de fragedă, Călin-file de poveste); publicistică, cronică dramatică, dicționar de rime-fragmantarium.

Volumul mai cuprinde si un studiu dedicat odiseii acestor caiete, semnat de prof. Gabriel Strempel, directorul general al Bibliotecii Academiei Române, membru de onoare al Academiei Române, o prezentare a „caietelor” facsimilate, de Gabriela Dumitrescu si „în loc de colofon”, prof. Mircea Dumitrescu ne convinge ca folosirea tehnicii digitale a permis o copiere de maxima fidelitate a manuscriselor geniului nepereche al culturii românesti.

În deschidere, acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, inițiatorul și coordonatorul programului, a amintit că această apariție reprezintă împlinirea unui ideal pe care l-au avut mai întâi Nicolae Iorga care spunea că „Nici un rând din Eminescu nu trebuie să se piardă”. Apoi, Constantin Noica a inițiat o adevărată campanie pentru faximilarea manuscriselor eminesciene. Manuscrisele au fost donate, în 1902, de Titu Maiorescu Bibliotecii Academiei Române și , de-a lungul anilor ele au fost cercetate, descifrate și valorificate de mari eminescologi, de-ar fi să amintim doar pe Perpesicius, George Călinescu, Dimitrie Vatamaniuc ș.a. Acum, starea lor este „de o vulnerabilitate maximă” și, practic, „nu mai pot fi consultate”. De aceea, la expoziția deschisă a putu fi văzut pentru ultima dată unul dintre caietele eminesciene. Tehnologiile actuale au permis o faximilare de cea mai bună calitate, așa încât ele vor putea fi cercetate sub această forma. În derularea proiectului, primul pas a fost făcut în anul 1999, când Ion Caramitru, pe atunci ministrul culturii, a alocat suma de 90.000 de dolari pentru achiziționarea unui scaner performant. În 2004, acad. Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii și Cultelor a alocat fondurile necesare realizării acestui proiect fundamental. Cum proiectul trebuie să fie continuat, președintele Academiei Române a spus că „ne vom adresa Ministerului Culturii, Parlamentului și societății românești pentru a obține sprijin pentru celelalte volume”. 

Prezentă la acest important eveniment cultural, Doamna Mona Muscă, ministrul Culturii și Cultelor, a spus că un minister al culturii „trebuie să țină un echilibru între ceea ce este clasic în cultura unei țări, conservarea valorii și, în același timp, să încurajeze noutatea.” Totodată, domnia sa a afirmat că „asemenea inițiative ar trebui să aibă la bază lor un parteneriat public-privat”, pentru a-și exprima speranța că „poate împreună vom reuși să atragem bani privați în acest proiect, care, sunt convinsă, își va urma cursul.” Replicând, acad. Eugen Simion a afirmat: „Cărțile de interes național au costuri pe care un editor nu poate să și le asume, trebuie sprijinite de stat prin instituțiile sale.”

Au mai vorbit acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe din Moldova, prof. univ. Gabriel Strempel, directorul general al Bibliotecii Academiei Române, membru de onoare al Academiei Române, Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române, Constantin Barbu, Mircia Dumitrescu

Actorul Eusebiu Ștefănescu a susținut un recital din poezia eminesciană.

Cu acest prilej fost deschisă o expoziție care cuprinde un manuscris eminescian și un adevărat film al procesului de realizare al acestui prim volum din manuscrisele eminesciene. 

Au participat acad. Maya Simionescu, acad. Florin Filip, acad. Marius Iosifescu, acad. Gheorghe Vlăduțescu, vicepreședinți ai Academiei Române, acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române, membri ai Academiei Române, personalități ale vieții noastre culturale și politice.