Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 
IMAGINI

COMUNICAT

În ziua de 2 februarie, la sediul Fundației Naționale pentru Știință și Artă (FNSA), aflată sub egida Academiei Române, a avut loc un eveniment cultural de referință pentru viața noastră culturală și științifică, asociind prielnic prezentul, prin valoare, cu trecutul și viitorul. 

Despre ce este vorba? Mai întâi de ceremonia decernării premiilor Fundației Naționale pentru Știință și Artă pe anul 2004. Acordarea acestor premii se face anual și este la cea de a treia ediție. În acest an, cele cinci premii au fost acordate unor tineri, foarte tineri cercetători ale căror rezultate de excepție îi consacră, încă de pe acum, ca viitoare personalități ale științei și culturii noastre. O formă tradițională este aceea a Premiilor Academiei Române. Alăturându-se acesteia, Premiile Fundației Naționale pentru Știință și Artă ilustrează preocuparea constantă a Academiei Române, ca for de consacrare și cercetare fundamentală, pentru descoperirea și stimularea tinerilor cercetători. În deschidere, acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, a spus că aceste premii se dau după criteriile vârstei și performanței. Acad. Maya Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, președinte executiv al FNSA a decernat premiile pentru medicină și matematică. Conf. univ. dr. Dragoș Vinereanu, cardiolog, discipol al prof. univ. Leonida Gherasim, membru de onoare al Academiei Române ”pentru contribuția sa la dezvoltarea științelor medicale”. Dr. Sergiu Moroianu, matematician, cu nenumărate premii la olimpiadele internaționale, cu lucrări unanim apreciate în lumea specialiștilor, cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române. Să subliniem că cei doi cercetători au făcut stagii de specializare în străinătate (în Anglia și Franța) și s-au întors să-și continue activitatea la institutele academice. Acad. Eugen Simion a acordat trei premii pentru domeniile umaniste. Dr. Constanța Ghițulescu pentru volumul „În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea”. Tot pentru istorie, dr. Dan Cătănuș pentru volumul de document „ Între Bejing și Moscova. România și conflictul sovieto-chinez 1957-1965” (vol. I). Ambele lucrări au fost prezentate de acad. Dan Berindei. Oana Soare a primit premiul „pentru contribuția la editarea volumului Jurnal intim și Caiete de atelier de Marin Preda”, despre care acad. Eugen Simion a spus că acum pregătește editarea lui Ștefan Bănulescu. 

Acad. Eugen Simion a prezentat cele 11 volume apărute în 2004 în colecția „Opere fundamentale” (ajunsă în patru ani la volumul 58) – „Cronicarii munteni”, cel de al V-lea volum din opera lui Ioan Slavici, două volume din publicistica lui Tudor Arghezi, două volume din proza de ficțiune a lui Alexandru Macedonski, două volume cu romanele lui George Călinescu și trei volume din opera lui Petru Dumitriu în limba română. Din acest program academic ar urma să apară altele volume dintre care amintim Ștefan Bănulescu, Anton Holban, Hortensia Papadat Bengescu, Titu Maiorescu, M. Kogălniceanu, Mircea Vulcănescu, ....După cum ar urma să apară și celelalte 22 volume din manuscrisele eminesciene facsimilate. Se prefigurează și un alt proiect – publicarea unei colecții cu clasicii literaturii universale, urmând să înceapă cu o ediție Shakespeare...

... „Ar urma să apară” fiindcă Academia nu are fondurile necesare, sponsorizările sunt nesigure și de aceea, sublinia acad. Eugen Simion, „vom apela întâi la Parlamentul României și apoi la opinia publică.” 

Eugen Uricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România și Răzvan Voncu, director al cotidianului Cronica română, au subliniat, în intervențiile lor, importanța națională a acestor proiecte academice. O importanță ce ține de afirmarea identității noastre culturale, mai ales în condițiile integrării europene și ale procesului de globalizare; o importanță pentru care, poate, nu ar fi nevoie să pledăm, dacă nu ar fi voci care, într-un fel sau altul, o neagă. Poate nu întâmplător mi-au venit în minte spusele unui înțelept din secolul IV cum că orice cuvânt poate fi contrazis de alt cuvânt, dar nu există cuvânt care să contrazică fapta. Această proiectată bibliotecă esențială a culturii românești, ca și alte programe academice, reprezintă fapte spre dăinuirea noastră întru spirit.