Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

Cel de al 14-lea simpozion organizat de Comisia de Analiză Termică și Calorimetrie a Academiei Române a avut loc în ziua de 17 februarie 2005. Sala de Consiliu s-a dovedit neîncăpătoare pentru participanții (cercetători și cadre didactice) din București, Iași și Timișoara. Manifestarea intrată deja în tradiție a reunit specialiști din domeniu și domenii conexe interesați într-un fructuos schimb de experiență.

După o scurtă informare privind cel de al 13-lea congres al Confederației Internaționale de Analiză Termică și Calorimetrie, care a avut loc în perioada 12-19 septembrie 2004 la Chia Laguna (Sardinia), prezentată de prof. dr. doc. Eugen Segal, președintele Comisiei de Analiză Termică și Calorimetrie, membru corespondent al Academiei Române, au fost prezentate zece comunicări primite cu deosebit interes de cei prezenți. 

Au fost dezbătute probleme moderne privind metodologia cineticii neizoterme, termoporometrie, stabilitatea termică a unor compuși coordinativi și a unor polimeri precum și de cataliză acidă. Participanții au subliniat atât nivelul ridicat al comunicărilor, cât și al discuțiilor pe marginea acestora.

În cadrul simpozionului, specialiști ai firmei SARTOROM au prezentat scurte conferințe privind aparatura utilizată în cercetările de Analiză Termică și Calorimetrie.