Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

COMUNICAT

În ziua de 25 martie 2005, la Casa Oamenilor de Știință, s-a desfășurat o sesiune omagială dedicată academicianului Nicolae N. Constantinescu, care ar fi împlinit vârsta de 85 de ani

În deschidere, acad. Florin Filip, vicepreședinte al Academiei Române, a evocat personalitatea acad. Nicolae N. Constantinescu, prestigios reprezentant al gândirii economice românești, care a participat, ca secretar general, la procesul de reînnoire a Academiei Române.

Intitulându-și comunicarea „N.N. Constantinescu - economia și tehnica - două fețe ale aceleiași medalii”, acad. Radu Voinea a reliefat felul în care, pentru distinsul economist, economia și tehnica trebuie să meargă împreună, principiu pe care l-a teoretizat și pentru care a militat, deși apelurile pe care le-a făcut nu au avut audiența așteptată. 

Acad. Iulian Văcărel a expus pe larg „Imperativele tranziției în concepția profesorului N.N. Constantinescu”, pentru care „soluția cea mai bună pentru noi este aceea a unei economii mixte de piață, social-umanistă, cu o democrație integrală, inclusiv economică și participativă”. 

Cum se știe, N.N. Constantinescu nu a fost om politic, însă ca „om de știință și cetățean cu un înalt simț patriotic și de răspundere civică, a luptat în tranșeele tranziției pentru o economie prosperă, pentru o democrație autentică, pentru o viață demnă și îmbelșugată pentru toți locuitorii țării”. De aceea multe dintre ideile sale rămân actuale și despre acestea a vorbit dr. Florea Dumitrescu, accentuând pe cele privind relansarea și redresarea economiei, creșterea eficienței activității de producție și de investiții; decapitalizarea întreprinderilor atât a celor cu capital de stat cât și cele cu capital privat; politica fiscală ș.a. în ideea că „deși este târziu, încă se mai poate face ceva pentru țară”. 

Abordând tema „Tranziția la economia de piață în concepția lui N.N. Constantinescu”, prof. Ion Bulborea a răspuns pe larg la întrebarea pe care și-a pus-o distinsul economist, ca fiind aceea de la care ar trebui plecat: „Spre ce sistem economico-social este îndreptată țara?”. Răspunsul a fost o amplă și profundă analiză a studiilor pe această temă („Dileme ale tranziției la economia de piață în România”, „Reforma economică în folosul cui?”, „Reforma și redresarea economică” ș.a.), o prezentare a apelurilor făcute la diferiți factori de decizie, convingând că „Profesorul N. N. Constantinescu a dorit ca țara să devină prosperă într-o societate bazată pe o economie de piață pusă în slujba omului”. A dorit să vadă finalizată „Casa Economiștilor”, o „construcție emblematică a a breslei economiștilor” despre construcția căreia a vorbit dr. ec. Ioan Erhan, vicepreședinte AGER. 

În opera vastă lăsată moștenire de profesorul N. N. Constantinescu un loc special îl ocupă istoria gândirii economice, despre care a vorbit pe larg prof. univ. dr. Ioan Cristescu, ilustrând caracterul critico-istoric sau istorico-critic și caldul său patriotism. În fost reliefate două mari dimensiuni: „prima referitoare la mișcarea de idei economice, eventual grupate pe opinii, probleme, teme, teorii din diferite epoci, etape sau perioade ale istoriei economice naționale și universale și cea de a doua cuprinzând 24 de portrete reprezentative din istoria gândirii economice românești”. (să amintim pe cele dedicate lui Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Maihail Manoilescu, Mitiță Constantinescu, Ștefan Zeletin, Gh. Zane, Paul Horia Suciu) Seria se încheie cu studiul consacrat lui Angel Rugină economist și patriot, animat de realizarea „unui miracol economic bazat pe condiții de echilibru general stabil”. Fundamentală rămâne formularea conceptului de muncitor productiv colectiv modern foarte complex, în centrul căruia se află și organizatorii vieții economice moderne, managerii, economiștii, oamenii de știință, cercetătorii științifici. Și un adevărat mesaj testamentar adresat poporului român: „Să protejeze și să-și dezvolte propriul muncitor colectiv productiv, dacă dorește să existe și să progreseze”.

Prof. univ. dr. Vasile Bozga a sintetizat contribuțiile lui N.N. Constantinescu ca istoric al economiei naționale: constructor al disciplinei de Istorie economică în învățământul superior economic; elaborarea a numeroase lucrări distincte sau ample capitole de istorie economică; numeroase studii și lucrări; participarea la manifestări științifice naționale și internaționale de istorie economică; creator al cercurilor științifice studențești de istorie economică; manager, factor de direcționare a cercetării de istorie a cercetării. 

Au participat membri ai Academiei Române, cadre didactice universitare, specialiști, cercetători, ziariști pentru care rememorarea vieții și operei Magistrului este semnul sigur că spiritul sau dăinuie, că ideile sale sunt atât de actuale încât au datoria de a le dezvolta, adaptându-le la mersul vremii.