Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 
IMAGINI

Întâlnire academică româno-austriacă

 

Societăți savante și instituții de cercetări fundamentale

În zilele de 12-13 august, Dl. Prof. Herbert Mang, președintele Academiei de Științe din Austria și Dl. Prof. Michael Metzeltin, membru al aceleiași academii și membru de onoare al Academiei Române s-au aflat într-o vizită în România la invitația acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române. 

Cu acest prilej a avut loc o întâlnire la care au participat cei doi oaspeți, acad. Maya Simionescu și acad. Marius Iosifescu, vicepreședinți ai Academiei Române, acad. Marius Sala, acad. Dan Berindei, acad. Virgiliu Constantinescu, acad. Cristian Hera, prof. Gh. Zaman, membru corespondent al Academiei Române, prof. Dinu Bratosin secretar științific al Secției de Științe Tehnice și prof. Tudor Sireteanu, directorul Institutului de Mecanică a Solidelor al Academiei Române. 

În deschidere, acad. Eugen Simion a făcut o prezentare a personalității științifice a prof. Herbert Mang, specialist în rezistența materialelor, cu o listă impresionantă de lucrări științifice, membru al mai multor academii, ocupând diferite funcții de conducere în instituții științifice, președinte al Comisiei Europene pentru metode computaționale și, din 2003, președinte al Academiei Austriece de Științe. Prof. Michael Metzeltin, reputat romanist, este un bun prieten al Academiei Române și a contribuit mult la apropierea dintre cele ouă culturi și popoare. Prezentând Academia Română, acad. Eugen Simion l-a invitat pe Dl. Herbert Hang anul viitor la sărbătorirea celor 140 de ani de la înființarea acestui înalt for al spiritualității românești. Cum acum Academia Română este preocupată de integrarea în rețeaua științifică europeană, această întâlnire s-a dovedit a fi foarte bine venită, cu atât mai mult cu cât structura organizatorică a celor două instituții este asemănătoare și au preocupări comune în domeniile de cercetare fundamentală. 

Dl. Herbert Mang a definit cele două academii ca fiind o sinteză fericită între o societate savantă și institute de cercetare moderne, dinamice. Înființată în anul 1847, Academia de Științe din Austria este o „societate savantă”, organizată în două „clase” cu câte 45 membri efectivi, 55 membri corespondenți și membri de onoare în fiecare dintre ele. Prima clasă, de matematică și științe ale naturii este divizată în matematică și informatică, fizică și astronomie, chimie, științe geografice, medicină umană și veterinară și științe tehnice. „Clasa” filosofie-istorie are în componența ei filologie clasică și modernă, jurisprudență, sociologie și economie și științe ale culturii. Academia acordă burse pentru tineri și premii. O preocupare constantă, în ultimii ani, este extinderea și aprofundarea relațiilor de colaborare cu alte academii europene, în special cu cele din centrul și estul Europei. Vizita la Academia Română se înscrie în aceste preocupări și Dl. Herbert Mang l-a invitat pe acad. Eugen Simion să facă o vizită la Viena. 

Ca „instituție de vârf în cercetarea fundamentală”, Academia de Științe din Austria are circa 60 de institute și în ultimii 6-7 ani a traversat un proces de expansiune a preocupărilor științifice, realizat și printr-o bună colaborare cu universitățile. Astfel, au fost create serie de institute importante în domeniile științelor vieți - biologie moleculară, biologie moleculară a plantelor, matematică computațională, optică cuantică. În curând se va deschide un centru de medicină moleculară în ideea „de a aduce cercetarea fundamentală cât mai aproape de patul bolnavului”. Științele umaniste sunt și ele bine reprezentate. Evaluarea institutelor de cercetare de către o comisie internațională la fiecare cinci ani și dacă unele dintre ele nu sunt performante sunt desființate. Ideea, cum a afirmat acad. Eugen Simion este demnă de a fi reținută și aplicată și pentru institutele de cercetare din Academia Română.

Cum este firesc, asemenea discuții academice duc la descoperirea unor noi posibilități de colaborare, cu atât mai mult cu cât, cum s-a evidențiat în timpul discuțiilor, cele două instituții au preocupări similare și idealuri apropiate. S-a hotărât, bunăoară, participarea comună la un program „Bucovina” și, poate, înființarea unui institut „Bucovina”. Cert este că această întâlnire, deși scurtă, s-a arătat a fi de bun augur pentru viitoarele colaborări dintre membrii celor două comunități academice.