Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 


Declarația Academiei Române
privind dezvoltarea urbanistică a orașului București

În ultimii ani, în București au fost ridicate unele construcții care nu contribuie la o dezvoltare organică și armonioasă a Capitalei noastre. Academia Romănă, cel mai înalt for de știință și cultură, este și instituția națională căreia i-a revenit de 140 de ani a priveghia ca mari probleme de interes general să capete o rezolvare conformă interesului național și a încadrării țării noastre în valorile umanității și ale Europei.

Spre deosebire de alte mari centre ale lumii, orașul București a suferit grave lezări, în ultimele decenii ale secolului trecut. În perioada de sfârșit a regimului totalitar, un sfert din oraș a fost supus demolării și unui proces de reconstrucție și nu puține lăcașuri de cult au fost distruse sau translate (pierzându-și astfel funcționalitatea socială - cazul bisericii Mihai Vodă !). Dar inima orașului, centrul vechi istoric și Calea Victoriei, cu câteva excepții, și-au putut păstra tradiționala înfățișare.

În ultimii ani, dezvoltarea orașului ridică unele semne de întrebare. Are loc un firesc proces de construcție și creștere, dar au apărut și un număr de probleme îngrijorătoare, pe care suntem datori să le semnalăm, mai ales că, astăzi, primejduită este mai ales partea centrală a Capitalei, reprezentată de Calea Victoriei. Pe locul pe care s-a găsit Teatrul Național, distrus de bombardament la 24 august 1944, în loc de a se recurge la o reconstrucție pe care o îngăduiau vechile structuri ale construcției și planurile existente ale ei - așa cum s-a procedat la Varșovia, la Dresda sau la München, (unde a fost refăcută Opera distrusă de bombardamente cu stricta respectare a planurilor și chiar a înfățișării interioare și a mobilierului vechii construcții) - se ridică o clădire înaltă în evident dezacord cu tradițională arteră.

Piața Palatului, singurul spațiu care îngăduie adunare unui mare număr de locuitori ai orașului și care reprezintă, prin monumentele sale de arhitectură - vechiul Palat regal (astăzi Muzeul de Artă), Ateneul Român, Biblioteca Centrală Universitară - inima statului modern român și la extremitatea căreia se găsește Piața Revoluției, cu monumentele aferente, este amenințată cu desființarea prin ridicarea unor clădiri înalte, în lipsă de armonie cu monumentele amintite.

În apropierea Căii Victoriei, în preajma Catedralei Sf. Iosif, cu toate protestele care au loc aproape fără întrerupere, au loc lucrări destinate a duce la ridicarea unei clădiri înalte, din nou în totală dezarmonie cu centrul orașului.

În Piața Charles de Gaulle s-a ridicat o construcție uriașă cu totul nepotrivită cu intrarea în Parcul Herăstrău și cu intregul cartier, unul din cele mai frumoase ale Capitalei. S-a anunțat realizarea unui proiect de construcție în zona cursului Dâmboviței, în care sunt prevăzute ridicarea unor clădiri extrem de înalte, ceea ce ar duce din nou la o desfigurare a orașului.

În marile orașe ale Europei au avut și au loc firești înălțări de noi construcții, dar în realizarea acestora se caută a se înfăptui o armonizare cu vechile construcții și mai ales, se respectă cu multă grijă regimul de înălțime. Îndeobște, noile cartiere cu clădiri înalte se ridică la marginea vechilor cartiere.

Biroul Prezidului Academiei Române adresează un insistent apel autorităților guvernamentale și municipale de a veghea la apărarea Capitalei noastre și de a adopta măsurile de corecție necesare pentru ca “micul Paris” să nu fie distrus și pentru ca monumente de arhitectură și lăcașuri ale orașului București, atât de grav afectate la sfârșitul anilor 80 din secolul trecut, să fie din nou puse în primejdie. Bucureștii sunt oglinda țării pentru vizitatorii străini. Orașul este o prestigioasă carte de vizită. Să-i respectăm evoluția istorică de o jumătate de mileniu și să nu îngăduim transformarea sa într-o realitate urbanistică eterogenă și nereprezentativă, reflex al unor acțiuni speculative.