Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

COMUNICAT

Prof. univ. dr. Nicolae Manolescu, membru corespondent al Academiei Române a fost sărbătorit, în ziua de 21 iulie, cu prilejul împlinirii a 70 de ani în cadrul unei sesiuni organizată de Secția de Științe Agricole și Silvice și desfășurată în Aula Academiei Române.

În deschidere, acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, caracterizând activitatea prof. dr. Nicolae Manolescu a subliniat caracterul interdisciplinar al cercetărilor sale: „O scurtă privire asupra activității sale relevă o tumultoasă carieră și o bogată activitate profesională, care a fost nu numai cercetător, dar și profesor, manager de știință, creator de instituții, expert în diverse domenii conexe pregătirii sale. Este prezent cu contribuții în oncologia veterinară, în oncologia comparată, anatomie comparată, citologie și hematologie și, mai nou, este prezent în studiile legate de prevenirea bioterorismului. S-a adaptat mereu tendințelor vremii și a fost prezent în actualitatea științifică a domeniului său de expertiză în pas cu evoluția și progresul acestuia”. Este autorul a peste 500 de lucrări și comunicări, 25 de cărți și șase brevete, „care demonstrează preocupări și realizări nu numai în domeniul cercetării fundamentale ci și în acela al cercetării aplicative”.

Concret, despre valoarea contribuțiilor științifice ale prof. univ. dr. Nicolae Manolescu au vorbit, pe larg, acad. Valeriu Cotea, președintele Secției de Științe Agricole și Silvice, care a amintit că cel sărbătorit vine dintr-o familie care s-a remarcat prin preocupările lor științifice și umanitare. În ultima vreme, Nicolae Manolescu s-a implicat în combaterea gripei aviare și, între altele, împreună cu alți colaboratori din țară și de peste hotare, are contribuții în dezvoltarea oncologiei comparate. Întreaga activitate a prof. univ. Nicolae Manolescu stă sub semnul căutării și promovării noului în știință, animat de un patos al căutărilor. 

Înfățișând complexitatea personalității lui Nicolae Manolescu, acad. Laurențiu Popescu, președintele Secției de Științe Medicale, reliefat, îndeosebi, valoarea contribuțiilor la microscopia electronică de explorare (scaning), care a fost o prioritate națională. 

Dr. Marian Avram, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a înfățișat calitățile de consilier ale prof. univ. Nicolae Manolescu, cu o capacitate deosebită „de a coborî de la nivelul academic, la nivelul practicii administrației curente sanitar-veterinare”. 

Prezent la această manifestare omagială, prof. univ. Ion Pop de Popa a ținut să felicite pe prof. univ. Nicolae Manolescu, referindu-se la colaborarea pe care a avut-o în cercetările privind introducerea, în premieră internațională, a „valvei de porc mistreț la om” („Mistreț valva Pop de Popa”), în afecțiunile cardiace, facilitând înființarea specialității de chirurgie cardio-vasculară și a Clinicii de profil de la Fundeni. Ca urmare, din 45.000 de operații, 860 au fost implantări de asemenea valve, ducând la salvarea unor vieți omenești și la economii substanțiale. 

În continuare, prof. univ. Alexandru Bogdan, membru corespondent al Academiei Române, conf. univ. Virgiliu Comișel, care a citit mesajul trimis de Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Române, dr. Constantin Știrbu au completat imaginea cercetătorului, profesorului și omului Nicolae Manolescu.

După cutumă, la sfârșitul manifestării, a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Manolescu, care evocând întreaga sa activitate științifică, a mulțumit tuturor colaboratorilor, împreună cu care a reușit ca, învingând greutăți, să ajungă la performanță.