Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

COMUNICAT

În discursul de recepție susținut la 22martie/4 aprilie 1906, Dimitrie Onciul (1856-1923) afirma: „Istoria, ca cunoștință despre dezvoltarea oamenilor în manifestarea lor ca ființe sociale, are în vedere prezentul ca scop final. Ceea ce ea se caută să cunoască nu este atât faptul cum au fost oamenii în trecut, cât modul cum ei au devenit, ceea ce sunt în prezent...Deci, istoria are drept problemă nu atât a reconstitui trecutul, cât a explica prezentul cu ajutorul conștiinței trecutului din resturile și amintirile lui. Explicând prezentul, ea îndreaptă calea viitorului. Prin conștiința trecutului, a înțelege prezentul și a îndrepta viitorul este problema cea din urmă și tot rostul istoriei”. În răspunsul său, D. Sturdza elogia acest discurs, care „ne-a introdus astăzi în istoria românească pe poarta cea mare, de unde strălucește adevărul”

În sesiunea științifică, desfășurată în ziua de 16 octombrie în aula Academiei Române, organizată de Secția de Științe Istorice și Arheologie, actualitatea acestui crez științific au fost pe larg ilustrată în comunicările prezentate de:

  • Acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române - „Dimitrie Onciul și Academia Română”

  • Acad. Alexandru Zub, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie - „Dimitrie Onciul în contextul școlii critice”

  • Acad. Ștefan Ștefănescu - „Dimitrie Onciul. Savant, creator de școală istorică”

  • Prof. Corneliu Lungu - „Dimitrie Onciul. Director general al Arhivelor statului

  • Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române - „Dimitrie Onciul și mișcarea cultural-științifică din Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea”.

Născut la Straja, Dimitrie Onciul și-a făcut studiile liceale și universitare la Cernăuți, continuându-și specializarea la Viena, unde a făcut studii de epigrafie latină, diplomatică, paleografie și sigilografie. În capitala Austriei a activat în Societatea studenților români „România jună”. Întors în țară, a fost profesor la liceul și Școala Normală din Cernăuți, unde a predat istoria și limba română. În 1896, Dimitrie Onciul a venit la Universitatea din București ca profesor de istorie veche a românilor și, între 1919-1923, a fost decan al Facultății de Litere și Filosofie. Între 1900 și 1923, Dimitrie Onciul a fost directorul Arhivelor Statului din București.

Prin excelență un istoric al Evului Mediu, s-a dedicat cu prioritate problemelor legate de originea și dezvoltarea poporului român și formarea Țărilor Românești. Dintre numeroasele sale lucrări amintim: „Dragoș și Bogdan, fondatorii principatului românesc”, „Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinței românilor în Dacia Traiană de A.D. Xenopol. Dare de seamă critică”, „Despre controversata chestiune română”, „Radu Negru și originile Principatului Țării Românești”, „Originile Principatelor Române”, „Românii în Dacia Traiană până la întemeierea Principatelor”, „Tradiția istorică în chestiunea originilor române”. La acestea se mai adaugă lucrările de istorie a provinciilor românești cum sunt: „Bucovina Zür Geschichte der Bukowina”, „Maramureș”, Banat”, „Dobrogea” ca și publicarea unor documente descoperite în arhivele de la Viena. Este considerat ca fiind ctitorul școlii critice în istoriografia română și de numele său se leagă și înființarea Comisiei Consultative Heraldice, căreia i-a fost și întâiul președinte. În toate, D. Onciul a fost așa cum îl caracteriza Vasile Pârvan: „Omul legilor, legămintelor și legăturilor. El a fost înlănțuitorul: s-a înlănțuit pe sine și pe alții în ceea ce era orânduire prealabilă, poruncă legală a oamenilor, desfășurarea minuțioasă a logicei, determinism absolut al metodei...și-a înlănțuit în formele convențiunii celei mai distinse gândul său, portul său, învățătura sa, demnitățile sale, viața sa. Vor trece secole și numele său va fi legat mereu de povestea epică a luptei cu taina cea mare a istoriei noastre”.

În 1889 Dimitrie Onciul a fost ales membru corespondent al Academiei Române și membru titular în 1905, pentru ca între 1913-1916 să fie vicepreședinte iar din 1920 și până la sfârșitul vieții președinte, fiind președinte al Secțiunii Istorice. Cum sublinia acad. Dan Berindei, „D. Onciul și-a demonstrat necontenit atașamentul său față de Academie ca și hărnicia sa prin participarea la lucrări și prin comunicările susținute...fiind unul dintre cei mai harnici membrii ai Academiei, preocupat de ansamblul problemelor ei...

Dimitrie Onciul rămâne, la cei 150 de ani de la naștere și peste 80 decenii de la încetarea sa din viață modelul unui cărturar de excepție. Academia Română îi datorează recunoștință nu numai marelui istoric patriot ci și celui care s-a implicat activ în existența ei, unul dintre președinții ei încetat din viață la datorie. 

Dimitrie Onciul se impune ca o figură emblematică a patrimoniului nostru cultural și a înaltei noastre instituții. Și această recunoștință a fost vizibilă în comunicările prezentate și prin participarea a numeroși membri ai Academiei Române, cercetători și studenți.