Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

COMUNICAT

Centenarul nașterii pictorului Corneliu Baba

La împlinirea unui secol de la nașterea pictorului Corneliu Baba (1906-1997), în Sala de Expoziții a Bibliotecii Academiei Române, a fost deschisă, în ziua de 17 noiembrie 2006, o expoziție din colecția personală a Doamnei Constanța Baba. 

La deschidere, au vorbit acad. Mihnea Gheorghiu, președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual, acad. Eugen Simon și acad. Dan Grigorescu.

Comentând creația marelui pictor, acad. Dan Grigorescu a subliniat: „Pentru contemporanii săi, Corneliu Baba nu a fost numai un model al desăvârșirii, dobândită cu o exemplară acribie, în planul imaginii, ci și în privința atitudinii față de lumea în mijlocul căreia i-a fost sortit să trăiască. A fost tot timpul un reper al demnității intelectuale care a refuzat compromisul.” Poate de aceea, personajele sale „devin eroi anonimi ai unui epos al actualității, despre care spunea: Oamenii mei intenționez mereu să fie tăcuți, gravi, fără însă a fi îndobitociți de mizerie. Îi vreau demni. O altă dimensiune a creației sale este „lirismul, vizibil, cu desăvârșită elocvență, în naturile sale moarte, în peisaje, unde pasiunea pentru prețiozitatea materiei – despre care vorbea într-o mărturisire – e adevăratul subiect. Și, să nu uităm portretele unor mari personalități, cum sunt M. Sadoveanu, T. Arghezi, G. Enescu, G. Călinescu, N. Tonitza ș.a. (imagini)

Sunt expuse 56 de lucrări, ulei, acuarelă, grafică, dintre care amintim autoportrete, câteva tablouri din ciclul „Regele nebun”, „Spaima”, „Pieta”, „Arlechin” și, la intrare, ca o semnătură pentru eternitate, „paleta artistului”, o invitație pentru inițierea în „alchimia visului”. Doamna Constanța Baba a oferit Academiei Române unul dintre autoportretele marelui artist.