Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

COMUNICAT

În ziua de 22 noiembrie, la Casa Oamenilor de Știință, a avut loc ședința omagială dedicată împlinirii a 

190 de ani de la nașterea lui Ion Ghica (1816-1897)

 organizată de Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice a Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române.

Spirit enciclopedic, Ion Ghica a rămas în istoria științei și culturii noastre îndeosebi ca scriitor, economist și om politic, membru fondator al Societății Academice Române 1874), președinte al acestei Societăți (1876-1879) și președinte al Academiei Române (1879-1882; 1884-1887; 1890-1893). B. P. Hasdeu, în răspunsul dat la discursul de recepție a lui Ion Ghica afirma: „Fie ca bărbat de știință, fie ca om de stat, ai fost totdeauna un model de imparțialitate, de toleranță, de acel liberalism în adevăr liberal, căruia nu i-e teamă de a înfrunta prejudiciile vulgare cu riscul impopularității”

Erudit de excepție, Ion Ghica a desfășurat și o bogată activitate publicistică, fiind printre cei care au contribuit la apariția revistei „Propășirea”, semnând în numerose publicații ale vremii. În întreaga sa activitate și-a manifestat constant încrederea în știință ca principal factor de civilizație în articole ca „Ochire asupra științelor” sau în lucrările „Omul fizic și omul intelectual”, „Pământul și omul” ș.a. Între preocupările sale științifice, menționăm că a fost primul care a tratat la noi probleme economice, publicând articole sau lucrări în ciclul „Convorbiri economice” (2 volume apărute în 1865 și 1875). Dedicându-i discursul de recepție, dr. Constantin I. Istrati, sublinia: „Ca economist, scrierile sale sunt de o importanță excepțională și afară de Marțian (Dionisie Popo Marțian) nimeni nu a văzut mai clar ca el situația țării și este primul și singurul care a vulgarizat (popularizat) cestiunile economice sub formă de convorbire”.

Lucrările sesiunii au abordat cu deosebire problemele economice, reliefând valoarea lor pentru acel timp și actualitatea unora dintre ideile sale. 

În deschidere, acad. Iulian Văcărel, președintele comisiei, moderatorul lucrărilor, a prezentat comunicarea „Problemele finanțelor publice în opera lui Ion Ghica”. 

Au urmat comunicările „Cu privire la interpretări date operei lui Ion Ghica”, susținută de prof. Maria Mureșan; „Scrisori către Vasile Alecsandri. Pagini memorabile de istorie a economiei și gândirii economice românești”, de prof. Dumitru Mureșan; „Ion Ghica, economist al dezvoltării”, de prof. Dan Popescu; „Liberalismul economic în opera lui Ion Ghica”, de prof. Gheorghe Popescu și „Ion Ghica, personaj literar”, de Vasile Bozga

Comunicările ca și discuțiile care au urmat au confirmat, peste ani, adevărul caracterizării făcute de dr. C.I. Istrati, la dezvelirea bustului lui Ion Ghica în grădina Ateneului: „spirit luminat, voință hotărâtă, având convingeri așezate pe studiul liniștit și adâncit pe o conștiință senină, patriot sincer și prevăzător, adevărat boier, care, înțelegând mersul timpurilor, s-a dezbrăcat de prejudecăți mofturoase și ridicole și de anteriul moral, care împiedică în mersul lor pe mulți...a intrat în rândul destoinicilor și a se face astfel util țării prin muncă și prin fapte bune”.