Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

Ziua Mihai Eminescu (15 ianuarie 2007)

Pentru început a fost ascultă cunoscuta „Seară pe deal” recitată de Mihail Sadoveanu. 

Acad. Eugen Simion a vorbit despre ziua de naștere a lui Eminescu ca ziua națională a culturii românești, a spiritualității noastre, deși sunt și dintre cei care nu împărtășesc această idee. Desigur, diversitatea părerilor este firească pentru democrație și fiecare are dreptul chiar să-l insulte pe Eminescu... 

Academia Română a inițiat proiectul de editare a manuscriselor eminesciene și, în 2005 a fost lansat primul volum, în 2006 alte cinci volume și acum cel de al VII-lea. Manuscrisul 2260 este unul dintre cele mai importante deoarece aici găsim textele definitive și variantele din creația lirică fundamentală a creației eminesciene - Luceafărul, primele trei scrisori, Doina, Mai am un singur dor, Odă în metru antic, care pentru Nichita Stănescu reprezintă începutul modernității românești, Rugăciunea unui dac, apreciată în mod deosebit de Emil Cioran.

Mulțumind colaboratorilor și amintind de „istoria” acestui volum, acad. Eugen Simion a subliniat: „Invit pe colegii mei din conducerea Academiei ca împreună să găsim soluții ca în anul 2007 să publicăm zece volume. Putem, avem forța spirituală necesară, avem și tehnologia necesară”. „Acum proiectul lui Constantin Noica este început și sperăm să-l ducem la capăt. Este o datorie a generației actuale de intelectuali, de oameni de carte”. De ce ne place Eminescu? „Pentru că, spunea Constantin Noica, nu ne întoarcem niciodată cu mâinile goale de câte ori îl citim pe Eminescu. Și îl citim des. Îl citim când suntem foarte tineri, îl citim la jumătatea vârstei, mai târziu când ne apropiem de capătul vieții noastre. Este un poet pentru toate sensibilitățile, pentru toate vârstele”.


Plasticianul Mircia Dumitrescu a relatat odiseea facsimilării acestor manuscrise, mulțumind în mod special Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, directorului Liviu Moraru, pentru că, în ultimă instanță, „este o carte de corectitudine față de manuscrisele eminesciene”. „Dacă deschidem aceste pagini de manuscris și vedem gândul care se așează peste un alt gând, cred că cei care îl denigrează pe Eminescu ar deveni mai calzi, mai iubitori pentru că văd mecanismul cerebral eminescian”. Acest efort se cuplează cu proiectul monumentului Eminescu făcut de Niculai Păduraru. 

În continuare, Dan Hăulică, membru corespondent al Academiei Române, a făcut o adevărată hermeneutică a monumentului dedicat lui Eminescu creat de Niculai Păduraru intitulată simbolic „Gândindu-mă la Eminescu”. Glosând, cunoscutul critic a spus că „prin Eminescu se deschide un fel de orizont al adolescenței perpetue foarte important pentru vocea pe care noi putem s-o adăugăm unei Europe în construcție...”. Sculptorul Niculai Păduraru, amintind de Paciurea, a făcut un portret care, fără să renunțe la figurativ, se ridică spre concepte fundamentale cum ar fi cosmosul sau geneza, „văile haosului” ș. a. , într-un fel de trimitere la gândurile esențiale ale lui Eminescu ce are ca epigraf definiția pe care și-o dă Luceafărul: „Căci cerul este tatăl meu iar muma mea e marea”. Monumentul este conceput să fie pus în natură, în lacul poeziei eminesciene. „Nu e o pierdere în natură, ci o concretizare a unor pelerinaje posibile”. 

Monumentul "Mihai Eminescu" 
- 2000 - 
realizat pentru a fi amplasat pe insula de pe lac
Autor: sculptorul Niculai Păduraru

Au participat acad. Dan Berindei, acad. Marius Sala, vicepreședinți ai Academiei Române, acad. Ioan Păun Otiman, secretar general al Academiei Române, Niculae Onțanu, primarul sectorului II, membri ai Academiei Române, personalități ale vieții noastre culturale, iubitori ai poeziei eminesciene. 

La Biblioteca Academiei Române s-a deschis expoziția „157 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Ediții ilustrate ale operei eminesciene”.