4 aprilie - Ziua ușilor deschise la Academia Română (detalii)

 

4 aprilie este Ziua ușilor deschise la Academia Română. Este ziua care amintește că, în anul 1866, când locotenența domnească, prin decretul nr. 582 hotăra înființarea Societății Literare Române cu misiunea “de a determina ortografia limbii române, de a elabora gramatica limbii române, de a începe și realiza lucrarea dicționarului român”, devenită, la scurt timp, Societatea Academică Română. 

În 1879, Societatea Academică s-a transformat în Academia Română cu misiunea de a se preocupa de “cultura limbei și istoriei naționale, a științelor și a frumoaselor arte”. De-a lungul anilor, acest simbol al unității românilor și-a îmbogățit și diversificat activitatea astăzi fiind un for de consacrare a celor mai reprezentative personalități din domeniile științei, culturii și artei și, totodată, o puternică instituție de cercetare fundamentală. 

Actuala structură a Academiei Române cuprinde 14 secții – filologie și literatură; științe istorice și arheologie; științe matematice; fizice; chimice; geonomice; tehnice; biologice; medicale, agricole și silvice; economice, juridice și sociologie; filosofie, teologie, psihologie și pedagogie; arte, arhitectură și audio-vizual; știința și tehnologia informației. 

În cele 64 de institute și centre de cercetare își desfășoară activitatea aproximativ 1800 de cercetători atestați. 

Cum s-a spus, Academia Română este un adevărat parlament al oamenilor de știință și cultură, care se implică în viața noastră socială și, totodată, se adaptează cu realizări remarcabile în structurile științifice românești, europene și mondiale.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006