COMUNICAT

Simpozionul național de lingvistică

 
În zilele de 13 și 14 noiembrie s-au desfășurat lucrările simpozionului național de lingvistică, organizat de Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan” al Academiei Române.
Desfășurat la sediul Institutului de lingvistică, simpozionul s-a deschis cu o ședință plenară în cadrul căreia, după cuvântul de deschidere rostit de acad. Marius Sala, vicepreședinte al Academiei Române și directorul Institutului, au urmat comunicările susținute de:
  • acad. Gh. Mihăilă – “Noi contribuții la studiul poeziei eminesciene”;
  • prof. Grigore Brâncuș, membru corespondent al Academiei Române – “Texte literare în graiul din Gorj”;
  • Nicolae Saramandru – “România în perspectiva lingvisticii spațiale”;
  • Ana-Maria Barbu – “Descrierea valențelor verbale sub aspect computațional”;
  • Ion Coja – “Romanitate etnică și romanitate lingvistică”.
Lucrările au continuat pe secțiunile: Istoria limbii, dialectologie, onomastică; lexicologie; gramatică, ortografie și pragmatică, stilistică.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006