COMUNICAT

Concepțiile economice în opera lui Al. Xenopol

În ziua de 19 noiembrie, în Sala de Consiliu a Academiei Române, s-a desfășurat sesiunea științifică “Concepțiile economice în opera lui A. D. Xenopol”, organizată de Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice a Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie.

Cunoscut mai ales ca istoric, A.D. Xenopol (1847-1920) s-a impus în lumea intelectuală românească și prin lucrări de referință în domeniul istoriei economice, teoriei și practici economice între care “Studii economice”, “Starea noastră economică”, ”Agricultura și comerciu”.

   

Diferite aspecte ale gândirii economice, actualitatea unora dintre ideile sale au fost ampul analizate în comunicările susținute de acad. Iulian Văcărel - “Opinii economico-finaciare în opera lui A.D. Xenopol -, prof. Ion Bulborea - “Funcția istorică a industrializării în opera lui A.D. Xenopol” - prof. D. Mureșan - “Controverse privind teoria economică în scrierile lui A.D. Xenopol” -, prof. I. Cristescu - “Seria istorică la A.D. Xenopol: între cazualitate și cauzalitate” -, prof. Florina Cristescu - “A.D. Xenopol despre necesitatea industrializării României” -, prof. Iolanda Dăduianu Vasilescu - “Viziunea economicului în gândirea lui A.D. Xenopol” și drd. C. Dimitrescu - “Concepția lui A.D. Xenopol despre partidele politice românești”.


 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006