COMUNICAT

Asociația Medicală Română
Congres aniversar la 150 de ani de existență

Congresul Asociației Medicale Române (AMR), marcând împlinirea a 150 de ani de la înființare, desfășurat în zilele de 23 și 24 noiembrie la Academia Română, s-a dovedit a fi la înălțimea științifică și etică a fondatorilor - Nicolae Kretzulescu (1812-1900), Carol Davila (1828-1884) și Gh. Polizu (1819-1900), toți membri ai Academiei Române.

Salutând lucrările congresului, acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, a citit primul articol din statul Asociației: “Se va întocmi în România o societate medicală care va avea drept scop de a ține corpul medical în curentul progreselor științei…de a studia deosebitele probleme de medicină și de științele naturale și de îmbunătățire a serviciului medical public. Membrii corpului medical vor forma astfel legătura de confraternitate care va înlesni chibzuirea asupra mijloacelor celor mai proprii la răspândirea beneficiilor medicinii în România”.

Detalii

 


 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006