SESIUNEA OMAGIALĂ

IMAGINI


În ziua de 10 decembrie, în aula Academiei Române, s-a desfășurat o sesiune științifică, organizată de Secția de Științe Matematice a Academiei Române și dedicată unor nume de prestigiu din istoria matematicii românești: Traian Lalescu, la 125 de ani de la naștere; Simion Stoilow, la 129 de ani de la naștere, Constantin Drâmbă la un secol de la naștere.

În deschiderea lucrărilor, acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, salutând participanții, și-a mărturisit respectul deosebit pentru matematică, “pentru că este, probabil, singurul, sau aproape singurul, domeniu în care nu se poate trișa, în care impostura nu poate să-și facă loc. Matematică nu poate face oricine, matematică nu poate face decât cineva care este pregătit sufletește și mental pentru această disciplină”. În continuare, președintele Academiei Române a spus că “matematica românească “dacă nu este pe primul loc în privința numărului de lucrări publicate în revistele internaționale, este pe primul loc în evaluarea impactului.”

Acad. Romulus Cristescu, președintele Secției de Științe Matematice, moderatorul lucrărilor, a făcut o prezentare a celor trei matematicieni omagiați.

Traian Lalescu (1882-1929) a absolvit Facultatea de științe a Universității din București și, în 1908, și-a dat doctoratul, la Universitatea din Paris, cu o teză despre ecuația lui Voltera. În 1919 a obținut diploma de doctor la Școala superioară de electricitate la Paris. Între 1909-1929 a predat la Facultatea de științe din București, predând cursuri de analiză matematică, mecanică rațională, algebră superioară, teoria numerelor. În 1921 a înființat “Revista de matematică din Timișoara. Și-a înscris numele în istoria matematicii românești prin contribuții esențiale în teoria ecuațiilor integrale, teoria numerelor, geometrie analitică. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române în anul 1991. Au urmat comunicările susținute de acad. Solomon Marcus“O culme a culturii românești” –, Daniel Dăianu, membru corespondent al Academiei Române, (citită de prof. univ. George Virgil Stoenescu) – “Raportul lui Traian Lalescu asupra proiectului de buget pe anul 1925” și de Șerban Strătilă “Activitatea matematică și educațională a lui Traian Lalescu”. Cu acest prilej, la editura “Curtea veche” a apărut volumul “Traian Lalescu – un nume peste ani”, îngrijit de Smaranda Ecaterina Lalescu, și fost emisă o medalie jubiliară.

Simion Stoilow (1887-1961) a studiat la Universitatea din Paris, unde și-a luat licența în 1910 și doctoratul în 1916. În decursul timpului, a predat cursuri la universitățile din Iași, București, Cernăuți. A îndeplinit o serie de funcții de stat, între care fost ambasador al României în Franța (1948-1951). Membru corespondent al Academiei Române din 1936, Simion Stoilow a fost ales membru titular în 1945, apoi președinte al Secției de științe matematice, fizice și chimice (1948-1955) și al Secției de științe matematice și fizice (1955-1961). Între 1949-1954, Simion Stoilow a fost director adjunct al Institutului de matematică, după care, până la sfârșitul vieții a fost director al acestui institut care azi îi poartă numele. Prin contribuțiile sale științifice este considerat, cum apreciază acad. Romulus Cristescu, creatorul școlii românești de analiză complexă. În comunicarea sa, Cabiria Andreian Cazacu, membru de onoare al Academiei Române, a vorbit despre Simion Stoilow, ca întemeietor al teoriei topologice a funcțiilor analitice. Gheorghe Gussi a rememorat momente din viața acad. Simion Stoilow “în mijlocul unor vremuri tragice”.

Matematician și astronom, Constantin Drâmbă (1907-1997) și-a obținut licența în matematică la Universitatea din București în 1929 și, în 1940 a obținut titlul de doctor la Universitatea din Paris cu o teză despre singularitățile reale sau imaginare în problema celor trei corpuri. Din 1929 a lucrat la Observatorul astronomic din București, unde din 1963 până în 1973 a fost director. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1963 și membru titular în anul 1990, susținându-și discursul de recepție în 1992 cu tema “Astronomul Gheorghe Demetrescu”. Dintre contribuțiile sale, acad. Romulus Cristescu le-a menționat pe cele din teoria ecuațiilor diferențiale și din mecanica cerească. Activitatea lui Constantin Drâmbă ca matematician și astronom a fost prezentată pe larg de Ieronim Mihăilă iar contribuțiile sale în domeniul mecanicii cerești au fost înfățișate de Magda Stavinschi și Vasile Mioc.


 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006