COMUNICAT


În ziua de 14 mai, în amfiteatrul “Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române s-a desfășurat simpozionul național cu tema “Energie-Mediu-Componentele dezvoltării durabile”. Simpozionul a pus în dezbatere  dezvoltarea durabilă, globalizare, managementul global al resurselor de apă, rolul cercetării științifice în dezvoltarea durabilă și alte aspecte ce țin de relația dintre energie, protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

Ceremonia de deschidere:

 • Acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române

 • Acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova

 • Prof. Jean-Charles Maré, INSA Toulouse - Franța.

Prezentarea lucrărilor

 • Prof. dr. Angheluță Vădineanu - Dezvoltarea durabilă - o problemă multidisciplinară

 • Attila Korodi, ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile - Incluziunea socială, demografică, migrația

 • Sergiu Celac, consilier superior CNDD - Urbanizarea - o provocare pentru industria energetică

 • Dr. ing. Călin Georgescu, director executiv CNUD, Educația și formarea profesională

 • Prof. dr. ing. Ioan Jelev, prof. dr. ing. Daniela Vasiliu - Aspectul global al resurselor de apă

 • Prof. dr. ing. Virgil Mușatescu - Energia și mediul înconjurător

 • Prof. dr. ing. Aurel Leca, prof. dr. ing. Nicolae Golanov - Problema energiei în România

 • Acad. Gleb Drăgan, președintele Comisiei de energetică a Academiei Române - Rolul cercetării în dezvoltarea durabilă
   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006