COMUNICAT

 
 

În ziua de 10 iunie, în Sala de Consiliu a Academiei Române, a avut loc sesiunea științifică

“Bazele economice și sociale moderne la Vilfredo Pareto, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la naștere”

Manifestare organizată de Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice a Secției de științe economice, juridice și sociologie.

 

Program

  • Prof. Dan Popescu – Vilfredo Pareto: Câteva coordonate cu privire la echilibrul dezvoltării

  • Prof. Gh. Popescu – Vilfredo Pareto. Teoria optimului consumatorului

  • Prof. Ioan I. Cristescu – Optimul paretian

  • Prof. Drecin Mihai – Vilfredo Pareto în opera profesorului Victor Jinga

  • Dr. Adela Șerban, dr. Lucian Dumitrescu – Înălțarea și căderea elitelor în viziunea lui Vilfredo Pareto

 *** 

  • Prof. Maria Mureșan – Prezentarea stagiului la Institutul Internațional de Istorie Economică “Francesco Datini” din Prato

  • Prof. Emilian M. Dobrescu – Prezentarea lucrării “K. Marx – economistul” deprof. Gh. Popescu

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006