COMUNICAT

 În ziua de 12 iunie, în Sala de Consiliu a Academiei Române, s-a desfășurat simpozionul cu tema

„Mai este actual Max Scheller?”

organizat de Comisia de filozofie a valorii a Secției de Filozofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie și Institutul de Filozofie și Psihologie „C. Rădulescu Motru” ale Academiei Române.

 

Program

  • Acad. Alexandru Surdu, președintele Secției de Filozofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie - Cuvânt de deschidere

  • Prof. univ. Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române - Fenomenologia formelor afectivității la Scheller

  • Prof. univ. Marin Aiftincă - Scheller și valoarea ca diferență ontologică

  • Dr. Claudiu Baciu - Conceptul de „realism voluntar” la Max Scheller

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006