COMUNICAT

În ziua de 23 iunie, în amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, a avut loc simpozionul „Noi contribuții științifice în domeniul fitopatologiei forestiere românești”, dedicat împlinirii a 110 ani de la nașterea marelui silvicultor român Constantin C. Georgescu (1898-1968) și organizat de Academia Română și Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Program

Prof.. Victor Giurgiu, membru corespondent al Academiei Române,  Prof. dr. Darie Parascan, membru titular ASAS - Constantin C. Georgescu, personalitate marcantă a silviculturii românești

Dr. Dănuț Chira și ing. Mircea Petrescu - Fitopatologia forestieră românească: trecut, prezent, viitor

Prof. dr. Olimpia Marcu, dr. Violeta Huber, prof. dr. Diter Simion și Gabriela Isaia - Vătămări importante produse de ciuperci fitopatogene pe frunzele unor arbori forestieri ornamentali.

Prof. dr. Ioan Geamăn, prof. dr. doc. Eugeniu Docea, membru de onoare ASAS, student Cătălin Gutue,  - Noi boli ale plantelor semnalate în România

Dr. Adam Simonescu, ing. Dumitru Vlădescu, ing. Traian Fulicea - Starea actuală a pădurilor României din punct de vedere fitopatologic

Conf. Dr. Ecaterina Fodor - Morfometria carpofoilor speciei xinobiote Trametes versicol (L) Loyd (fam. Polyporaceae)

Conf. Margareta Grudincki - Contribuții privind atacul ciupercii Heterobasidion annosum (FR.) Bref în unele arborete din județul Suceava

Ing. Florentina Chira - Microrizele la puieții și arborii de rășinoase

Dr. Ioan Tăut - Cercetări privind prevenirea și combatrea agenților patogeni din culturile silvice

Dr. Dănuț Chira - Specii de omycete identificate în pădurile de foioase din România

 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006