GALERIE FOTO

COMUNICAT

ACADEMIA ROMÂNĂ
Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie

împreună cu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


Au organizat sesiunea de comunicări

Aniversarea vârstei de 80 de ani a academicianului Iulian Văcărel

Cu acest prilej a fost lansată lucrarea

„Studii de istoria gândirii și practicii economico-financiare”
elaborată de acad. Iulian Văcărel


 

P R O G R A M

 • Acad. Ionel HAIDUC, președintele Academiei Române

 • Acad. Mugur ISĂRESCU, președintele Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie, Guvernatorul Băncii Naționale a României

 • Prof. univ. dr. Ioan Gh. ROȘCA, rectorul Academiei de Studii Economice

 • Acad. Tudorel POSTOLACHE, președintele de onoare al Secției de științe economice, juridice și sociologie

 • Acad. Emilian DOBRESCU, Centrul de Modelare Macroeconomică

 • Acad. Aurel IANCU, Academia Română

 • Prof. univ. dr. Gh. DOLGU, Academia de Studii Economice

 • Prof. univ. dr. Victor AXENCIUC, vicepreședintele Comisiei de Istorie Economică și Istorie a Gândirii Economice

 • Prof. univ. dr. Tatiana MOȘTEANU, decanul Facultății de finanțe, asigurări, bănci și burse de valori

 • Prof. univ.dr. Gabriela ANGHELACHE, președintele Comisie Naționale de
  Valori Imobiliare

 • Prof. univ. dr. Florian BERCEA, Academia de Studii Economice

Cuvântul săbătoritulului: academician Iulian Văcărel
 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006