Sesiunea comemorativă de comunicări consacrată împlinirii a

80 de ani de la nașterea academicianului
Virgiliu - Niculae Constantinescu

(27 martie 1931-31 ianuarie 2009).
 

Acad Ionel Haiduc, președintele Academiei Române
Acad. Gleb Drăgan, președintele Secției de Științe Tehnice
Acad. Mircea Malița
Prof. Jean Frêne, Université de Poitiers
Prof. Paul-Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006