COMUNICAT

   

În ziua de 24 februarie 2012
la Casa Oamenilor de Știință

a avut loc simpozionul cu tema


Cu privire la pădurile virgine și cvasivirgine ale României

   

Simpozionul a fost organizat de Secția de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS)
„Gheorghe Ionescu - Șișești” și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice


PROGRAM

  • Cuvânt de deschidere
  • Acad. Victor Giurgiu - „Pădurile Virgine și cvasivirgine ale României. Noi precizări și cerințe”
  • Dr. Nicolae Doniță, membru titular al ASAS, dr. Stelian Radu, dr. Iovu-Adrian Biriș și ing. Corina Coandă - „Pădurile virgine și cvasivirgine din România concept,
    definiții și criterii diferențiate de identificare”
  • Dr. Constantin Bândiu, membru de onoare al ASAS - „Pădurile virgine, arhetip de structurare și funcționalitate pentru pădurea cultivată”
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006