23.11.2012
Sala de Consiliu a Academiei Române

Masa rotundă cu tema „Schimbări climatice - provocare majoră pentru cercetarea agricolă

21.11.2012
Aula Academiei Române

Dezbaterea națională cu tema „Valorificarea durabilă a potențialului zootehnic al României”.

20.11.2012
Aula Academiei Române

 

Conferința de lansare oficială a proiectului "Noua Enciclopedie a României"

15.11.2012
Aula Academiei Române

Sesiunea omagială dedicată academicianului Simion Mehedinți (1868-1962)

12.11.2012
Aula Academiei Române

Simpozion aniversar "Basarab Nicolescu - 70". Evenimentul a fost organizat de Institutul de Studii Transdisciplinare Știință, Spiritualitate, Societate (IT4S) în colaborare cu Academia Română.

08.11.2012
Aula Academiei Române

Ședința de sărbătorire a dr. Mihai Bălănescu, membru de onoare al Academiei Române, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani

02.11.2012
Aula Academiei Române

Conferința „Supraviețuire prin diplomație”, prilejuită de împlinirea a 150 de ani de diplomație românească

01.11.2012
Aula Academiei Române

Sesiunea științifică intitulată „Un sfert de veac de la distrugerea Mănăstirii Văcărești

30.10.2012
Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”

Festivitatea inaugurală prilejuită de finalizarea proiectului CARDIOPRO, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltarea Regională, Programul Operațional Sectorial „Creșterea competitivității Economice”, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetarea Dezvoltare Tehnologică și Inovare; Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea Infrastructurii C-D Existente și Crearea de Noi Infrastructuri C-D (laboratoare de cercetare)
Comunicat de presă

26.10.2012
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române

Conferința cu participare internațională cu tema „Noua legislație penală: tradiție, recodificare, reformă, progres juridic”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și Asociația Română de Științe Penale

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006