COMUNICAT

Academia Română

Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”

15 mai 2014
Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”

Dezbaterea cu tema

"Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție, între deziderat și realizare"
Moderator: Acad. Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române
 

Alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor invitate

 

Acad. Cristian HERA
Cuvânt de deschidere

   

Acad. Victor GIURGIU, Dr. Ioan SECELEANU
Perdele forestiere de protecție în contextul asigurării securității ecologice și alimentare

   

Dr. Ion SANDU, Dr. Elena MATEESCU
Rolul perdelelor forestiere de protectie in contextul schimbarilor climatice

   

Dr. ing. Romică TOMESCU, Dr. ing. Ilie MUȘAT
Experiența românească în realizarea perdelelor forestiere de protecție

   

Ing. Dănuț IACOB, Ing. Dan ACHIM, Dr. ing. Mihai DAIA
Stadiul actual și perspectivele realizării sistemului național al perdelelor forestiere de protecție
 

   

Dr. ing. Aurelia DIACONU, Dr. ing. Vasile TOMA, Dr. ing. Reta DRAGHICI, Dr. ing. Iulian DRAGHICI
Influența perdelelor forestiere de protecție în combaterea deflației eoliene pe solurile nisipoase

   

Prof. dr. ing. Ion PIRNĂ
Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice pentru lucrarile de infiintare si intretinere a perdelelor forestiere de protectie

   

Dr. ing. Ilie MUȘAT, Dr. ing Gheorghe GUIMAN
Perdelele forestiere - modalitate eficientă de protecție a căilor de comunicație și transport

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006