Titlul de Doctor "Honoris Causa” acordat unor membri ai Academiei Române

 

Academicianul Victor SPINEI
Vicepreședinte al Academiei Române

DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universității "Dunărea de Jos" din Galați

17 martie 2017


Acad. Victor Spinei, Vicepreședinte al Academiei Române a primit titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați. Festivitatea de decernare a avut loc pe data de 17 martie 2017, în Sala Senatului.

Titlul de Doctor Honoris Causa a fost conferit la propunerea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității "Dunărea de Jos" din Galați, în semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea cercetării fundamentale în domeniul științelor umaniste și la sporirea vizibilității și prestigiului internațional ale învățământului superior românesc

„Acad. prof. univ. dr. Victor Spinei, istoric medievist de reputație internațională, este un vechi și constant prețuitor și susținător al învățământului istoric gălățean și al cercetării de specialitate în domeniul istoriei și arheologiei din cadrul Facultății și Universității noastre. Acad. Spinei se bucură de o solidă reputație națională și internațională, fiind considerat la nivel mondial printre cei mai de seamă specialiști ai istoriei migrațiilor târzii și ai impactului invaziilor mongole asupra continentului european. Opera științifică impresionantă a acad. prof. univ. dr. Victor Spinei, care cuprinde și volume publicate de prestigioase edituri internaționale ca Brill, ca și întreaga activitate profesională a d-sale, în calitate de cercetător și Director al Institutului de Arheologie din Iași al Academiei Române, i-au adus deplina recunoaștere prin alegerea ca membru titular al Academiei Române – iar din 2015 ca Vicepreședinte al celui mai înalt for al consacrării științifice din România – și ca membru corespondent al Deutsche Archäologische Institut.

Acad. prof. univ. dr. Victor Spinei se bucură de o binemeritată notorietate în mediul cultural-academic și universitar românesc și european, de vizibilitate și recunoaștere internațională datorate operei științifice, cercetărilor de specialitate și responsabilităților instituționale îndeplinite exemplar, prin obținerea de rezultate remarcabile și durabile.“

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006